settings icon
share icon
Otázka

Je v tomto živote možné úplné posvätenie / dokonalosť bez hriechu?

Odpoveď


Efezanom 4:13 (preklad ECAV) hovorí, že duchovné dary sú dané na budovanie Kristovho tela, „až všetci dospejeme k jednote vo viere a poznaní Syna Božieho, v muža dospelého, k miere veku plnosti Kristovej“. Niektoré preklady hovoria, že sa staneme „zrelými“(dospelými), niektoré „dokonalými“ a z toho niektorí ľudia mylne usudzujú, že bezhriešnu dokonalosť môžeme dosiahnuť už v tomto živote. Biblia učí, že kým sme v tele, vždy budeme bojovať s hriešnou prirodzenosťou (pozri Rimanom 7:14-24). Nikto nebude „dokonalý“ (bez hriechu), kým nedosiahneme nebo.

Slovo preložené ako „zrelý“ (dospelý) v Efezanom 4:13 je grécke slovo teleios. Používa sa v celom Novom zákone vo význame „dokonalý“, „úplný“, „plnohodnotný“ a „zrelý“. Efezanom 4:13 nás učí, že čím viac rastieme v Kristovi, tým silnejší a jednotnejší budeme ako cirkev. Tento verš neučí, že prestaneme hrešiť.

Ďalším veršom, ktorý si ľudia niekedy mýlia, je Kolosanom 1:28. V niektorých prekladoch sa píše, že Pavol chce každého človeka predviesť pred Boha „ako dokonalého v Kristovi.“. Aj v Kolosanom 4:12 sa Pavol modlí, aby sme boli „dokonalí, plniac vo všetkom vôľu Božiu.“. V oboch veršoch by sme grécke slovo „dokonalý“ mali chápať ako „zrelý“ alebo „plnohodnotný", nie ako „bez hriechu“.

Ako ľudské bytosti sme na tomto svete viazaní pod Adamovou prirodzenosťou. Bez ohľadu na to, ako veľmi sa budeme snažiť, aby sme tak nerobili, stále budeme hrešiť proti Bohu. To platí pre každého. Apoštol Pavol pokarhal Petra za pokrytectvo (Galatským 2:11-13). Na konci svojej služby Pavol sám seba nazýva prvým z hriešnikov (1. Timoteovi 1:15). Peter, Jakub, Ján a Pavol priznali, že sú nedokonalí. Ako by sme vy alebo ja mohli tvrdiť niečo iné?

Skutočná dokonalosť príde až pri vytrhnutí cirkvi, keď „budeme uchvátení v oblakoch hore v ústrety Pánovi“ (1. Tesaloničanom 4:17). V tom čase budú mŕtvi v Kristovi vzkriesení a telá živých budú premenené (Filipským 3:20, 21; 1. Korinťanom 15:54). Budeme stáť pred Kristovou súdnou stolicou (2. Korinťanom 5:10), kde sa budú posudzovať naše skutky a udeľovať odmeny (1. Korinťanom 3:9-15). Naše vykúpenie bude úplné a náš hriech navždy zmizne. Budeme žiť a kraľovať s Kristom v bezhriešnej dokonalosti navždy.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je v tomto živote možné úplné posvätenie / dokonalosť bez hriechu?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries