settings icon
share icon
Otázka

Duchovné pevnosti - aký je biblický pohľad?

Odpoveď


Slovo pevnosti sa v Novej zmluve vyskytuje raz, Pavol ho použil v metaforickom zmysle pri opise duchovného boja kresťana: „Veď hoci žijeme v tele, nevedieme boj podľa tela. Zbrane nášho boja nie sú telesné, ale od Boha majú moc zboriť hradby(pevnosti)“ (2. Korinťanom 10:3-4). Táto pasáž odhaľuje nasledujúce skutočnosti o našom boji:

1) Náš boj nie je plánovaný podľa toho, ako bojuje tento svet; pozemské úskoky nie sú naším záujmom.

2) Naše zbrane nie sú fyzické, pretože náš boj je duchovnej povahy. Skôr než zbrane a tanky sú našimi zbraňami zbrane „plnej Božej výzbroje” ktorá je opísaná v liste Efezským 6:14-17: „Bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si na nohy pohotovosť na ohlasovanie evanjelia pokoja. Nadovšetko uchopte štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho Zlého. Vezmite si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo.“ (Efezským 6: 4-17).

3) Naša sila pochádza jedine od Boha.

4) Božím plánom je búrať duchovné pevnosti.

Aké sú tieto „pevnosti” alebo „hradby”, ktorým čelíme? Hneď v nasledujúcom verši Pavol vysvetľuje túto metaforu: „...ľudské výmysly a každú povýšenosť, čo sa dvíha proti poznávaniu Boha, a nimi viažeme každú myšlienku na poslušnosť Kristovi,“ (2. Korinťanom 10:5). „ľudské výmysly“ sú filozofie, úvahy a plány tohto sveta. „povýšenosť“ súvisí s čímkoľvek pyšným, ľudsky zameraným a sebavedomým.

Tu je obraz: Kresťan, ktorý má na sebe duchovnú výzbroj a duchovné zbrane, sa vydáva „dobývať“ svet pre Krista, ale čoskoro narazí na prekážky. Nepriateľ postavil silne opevnené posádky, aby bránil pravde a zmaril Boží plán vykúpenia. Je tu pevnosť ľudského uvažovania, posilnená mnohými rafinovanými argumentmi a predstieranou logikou. Je tu pevnosť vášne s plamennými hradbami, ktoré bráni žiadostivosť, rozkoš a chamtivosť. A je tu veža pýchy, na ktorej tróni ľudské srdce a vyžíva sa v myšlienkach o vlastnej dokonalosti a dostatočnosti.

Nepriateľ je pevne zakorenený; tieto pevnosti boli strážené tisíce rokov a predstavujú veľký múr odporu voči Pravde. Nič z toho však kresťanského bojovníka neodradí. Pomocou zbraní, ktoré si Boh vyvolil, útočí na pevnosti a zázračnou Kristovou mocou sa múry prelomia a bašty hriechu a omylov sú zbúrané. Víťazný kresťan vstupuje do ruín a vedie do zajatia akoby každú falošnú teóriu a každú ľudskú filozofiu, ktorá sa kedysi hrdo hlásila k svojej nezávislosti od Boha.

Ak vám to znie ako Józua bojujúci v bitke o Jericho, máte pravdu. Aká skvelá ilustrácia duchovnej pravdy je tento príbeh (Józua 6)!

Zdieľanie evanjelia nie je jediným momentom, keď vidíme odpor. S démonickými pevnosťami sa môžeme stretnúť aj v našich vlastných životoch, v našich rodinách a dokonca aj v našich zboroch. Každý, kto bojoval so závislosťou, zápasil s pýchou alebo musel „utekať pred mladíckymi žiadostivosťami“, vie, že hriech, nedostatok viery a svetský pohľad na život sú skutočné „pevnosti“.

Pán buduje svoju Cirkev a „brány pekla ju nepremôžu“ (Matúš 16:18). Potrebujeme kresťanských vojakov, úplne odovzdaných do vôle Pána Zástupov, ktorí budú používať duchovné zbrane, ktoré nám poskytne. „Títo sa spoliehajú na vozy, tamtí na kone, my si však pripomíname meno Hospodina, nášho Boha“ (Žalm 20:8).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Duchovné pevnosti - aký je biblický pohľad?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries