settings icon
share icon
Otázka

Ako môžem vedieť, ako správne uctievať Boha?

Odpoveď


Uctievanie možno definovať ako akt uctievania a lásky k božstvu, modle alebo osobe „nezištným“ spôsobom. Uctievanie zahŕňa celé ja pri vzdávaní chvály, vďaky a úcty danému božstvu, osobe alebo hmotnému predmetu. Nie je to polovičatá záležitosť a až keď rozlíšime, čo je a čo nie je uctievanie vzhľadom na Boha, môžeme začať plnšie odpovedať na vyššie uvedenú otázku. Pravé, biblické uctievanie opísal učenec A. W. Pink (1886 - 1952) vo svojom výklade Jánovho evanjelia takto: „Je to vykúpené srdce, ktoré je naplnené Bohom a prejavuje sa v adorácii a vďakyvzdávaní.“

Pravé uctievanie Boha sa teda vyznačuje týmito kritériami: po prvé, vychádza z vykúpeného srdca muža alebo ženy, ktorí boli pred Bohom ospravedlnení vierou a ktorí dôverujú Pánovi Ježišovi Kristovi, že im odpustil hriechy. Ako môže človek uctievať nebeského Boha, ak sa nevysporiadal so svojím hriechom? Nikdy nemôže byť prijateľné uctievanie, ktoré vychádza z neobnoveného srdca, kde má moc satan, ja a svet (2. Timoteovi 2:26; 1. Jána 2:15). Akékoľvek uctievanie, ktoré nevychádza z „obmytého“ srdca, je márne.

Po druhé, pravé uctievanie Boha pochádza zo srdca, ktoré túži len po ňom. Práve v tomto Samaritáni pochybili; snažili sa uctievať Boha aj modly (2. Kráľov 17: 28-41), a to potvrdzuje aj Pán Ježiš Kristus, keď diskutuje na tému pravého uctievania so Samaritánkou, ktorá prišla po vodu zo studne. „Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte; my sa klaniame tomu, čo poznáme, pretože spása je zo Židov.“ (Ján 4:22). Títo ľudia uctievali Boha "polovičato", pretože ich srdce nebolo plne zamerané iba na Boha. Je možné, že aj praví veriaci upadnú do tejto druhej chyby. Možno nesúhlasíme s uctievaním zhotovených modiel, aké uctievali Samaritáni, ale čo pohlcuje našu vôľu, náš čas, naše zdroje najviac? Je to kariéra, hmotný majetok, peniaze, zdravie, dokonca naša rodina? Volajme ako kráľ Dávid v Žalme 63:5 : „Ako tukom a olejom sa sýti moja duša, jasajúcimi perami Ťa chvália moje ústa,“ (preklad ECAV). Nič menšie ako Boh by nemalo nasýtiť srdce znovuzrodeného človeka a jeho odpoveďou na toto Božie nasýtenie, porovnateľné s najlepším pokrmom, je „ovocie pier, ktoré vyznávajú jeho meno“ (Židom 13:15).

Po tretie, pravé uctievanie Boha je túžba pokračovať v budovaní nášho poznania Boha. Ako sme v týchto dňoch túto túžbu stratili! Okrem Biblie, ktorú by sme mali čítať každý deň, musíme svoje vedomosti dopĺňať aj čítaním iných dobrých kníh. Potrebujeme neustále napĺňať svoju myseľ Božími vecami; na Boha by sme mali stále myslieť a všetko, čo robíme, by sme mali robiť s ohľadom na Neho (Kolosanom 3:17; 1. Korinťanom 10:31). Je zaujímavé, že grécke slovo „uctievanie“ v Rimanom 12:1 môže znamenať aj „služba“. Náš každodenný život by sme teda mali tiež považovať za uctievanie. Každý deň máme prinášať seba samých ako živú, svätú a Bohu milú obetu. Cirkev má svojím uctievaním Boha ovplyvňovať svet. Príliš často je to však naopak.

Ak chceme skutočne uctievať trojjediného Boha v duchu a pravde, očisťme svoje srdcia. Náš Boh je svätý, je úplne „iný“, Boh, ktorý sa o nás nemôže deliť s inými objektmi našej náklonnosti. V skutočnosti je to Boh, ktorý sa o nás kvôli svojej svätosti NECHCE deliť. Boli sme stvorení, aby sme boli uctievajúcimi bytosťami, ale pád nás ochromil a zničil. Uctievanie je pre človeka tou najprirodzenejšou vecou, ale kým nebudeme obnovení pre Boha prostredníctvom obety Jeho drahého Syna, potom je všetko naše uctievanie len márnou záležitosťou. Je to ako „cudzí oheň“ pred oltárom (3. Mojžišova 10:1).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako môžem vedieť, ako správne uctievať Boha?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries