settings icon
share icon
Otázka

Čo je to kresťanská duchovnosť?

Odpoveď


Vo chvíli, keď sa znovuzrodíme, príjmene Ducha Svätého, ktorý nás zapečatí pre deň vykúpenia (Efežanom 1:13; 4:30). Ježiš zasľúbil, že nás Duch Svätý vovedie do pravdy (Ján 16:13). Súčasťou toho je vziať Božie veci a aplikovať ich do svojho života. Keď tak začne konať, veriaci dovoľuje Duchu Svätému, aby pracoval v ňom/nej. Skutočná kresťanská duchovnosť spočíva v tom, že znovuzrodený kresťan dovoľuje Duchu Svätému, aby riadil jeho/jej život.

Apoštol Pavel hovorí veriacim, aby sa plnili Duchom Svätým: „A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení Duchom.“ (Efezanom 5:18). Čas, ktorý je použitý v tomto vyhlásení je opakujúci, takže znamená to: „pokračujte v plnení Duchom“. Plnenie sa Duchom je vlastne dovolenie Duchu Svätému, aby viedol náš život, namiesto povoľovaniu našej telesnej prirodzenosti. V tomto oddiele Pavel porovnáva. Keď niekomu život riadi víno, on je opilý a má prejavy ako sú: ťažký hovor, nestále kráčanie, neuvedomelé rozhodovanie. Tak, ako môžete rozpoznať, či je niekto opilý na základe jeho správania, tak aj znovuzrodení, Duchom Svätým vedení ľudia prejavuju určité vlastnosti. Tie vlastnosti vidíme v Galaťanom 5:22-23, kde sú pomenované „ovocím Ducha“. Toto je skutočná kresťanská duchovnosť, ktorú Duch spôsobuje vo veriacich. Tieto vlastnosti sa nezveľaďujú vlastnými silami. Znovuzrodený kresťan, ktorého život vedie Duch Svätý, bude rozpravať, správať sa a robiť rozhodnutia na základe Slova Božieho.

Takže, naša duchovnosť je založená na každodennom rozhodovaní vo vzťahu s Ježišom Kristom, s tým, že sa podriaďujeme Duchu Svätému. To znamená, že ako veriaci, komunikujeme s Duchom Svätým skrze pokánie (1. Jánova 1:9). Keď zarmucujeme Ducha Svätého (Efežanom 4:30; 1. Jánova 1:5-8), staváme múr medzi seba a Boha. Keď sa podriaďujeme Duchu Svätému, náš vzťah je nepretržitý (1. Tesaloničanom 5:19). Kresťanská duchovnosť je vedomé spoločenstvo s Duchom Svätým, neporušené telesnosťou alebo hriechom. Kresťanská duchovnosť sa buduje, keď sa znovuzrodený kresťan poddáva službe Ducha Svätého.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to kresťanská duchovnosť?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries