Čo je kresťanská meditácia?


Otázka: Čo je kresťanská meditácia?

Odpoveď:
Žalm 19:15 hovorí: „Nech sú Ti po vôli reči mojich úst a rozjímania (meditovanie) môjho srdca pred Tebou, ó Hospodine, moja skala a môj Vykupiteľ!“ Čo je teda kresťanská meditácia a ako ju máme praktizovať? Žiaľ, slovo meditácia vnímame s príznakom niečoho mystického. Pre niektorých je meditácia vyprázdnením mysle počas sedenia v nezvyčajnej polohe. Pre iných meditovanie predstavuje komunikáciu s duchovným svetom vôkol nás. Tieto koncepty necharakterizujú kresťanskú meditáciu.

Kresťanská meditácia nemá nič spoločného s východným mysticizmom, ako je napr. lectio divina, transcendentná meditácia alebo rozjímavá modlitba. Tieto druhy meditácie predpokladajú, že potrebujeme počuť „Boží hlas“ nie cez Jeho slovo, ale pre osobné prejavenie Boha skrze meditáciu. Niektoré cirkvi sú plné ľudí, ktorí sa domnievajú, že počuli slovo od Boha. Často si však navzájom protirečia a tak spôsobujú nekonečné rozdelenia v tele Kristovom. Kresťania nemajú opustiť Slovo Božie, ktoré je: „užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré.“ (2. Timoteovi 3:16-17). Ak je Biblia dostatočná na to, aby nás učinila spôsobnými na všetko dobré, prečo potom pátrame po mystických skúsenostiach namiesto toho?

Kresťanská meditácia je výlučne pre Božie slovo a pre jeho pochopenie. Dávid toto chápal, a preto hovorí: „Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešnikov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí, ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o Jeho zákone rozjíma dňom-nocou.“ (Žalm 1:1-2). Skutočná kresťanská meditácia je, keď sa poddávame študovaniu Písma, modlíme sa nad ním a hľadáme, aby nám Boh dal chápanie skrze Jeho Ducha, ktorý nás vovedie do pravdy (Ján 16:13). Vtedy túto pravdu aplikujeme do života, poddáme sa Písmu v našom každodennom živote. Toto spôsobí duchovný rast a dozrievanie v Božích veciach, tak ako nás učí Duch Svätý.

English
Návrat na slovenskú Domovská stránka
Čo je kresťanská meditácia?

Zistite, ako ...

Strávte večnosť s BohomPrijať odpustenie od Boha