settings icon
share icon
Otázka

Ako sa môžem stať podobnejším Kristovi?

Odpoveď


Viac sa podobať Kristovi je túžba každého veriaceho a je povzbudivé vedieť, že Boh pre nás túži po tom istom. V skutočnosti Biblia hovorí, že Boh „ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu jeho Syna“ (Rimanom 8:29). Urobiť nás podobnými Kristovi je Božie dielo a On ho dotiahne do konca (Filipanom 1: 6).

Skutočnosť, že nás Boh premieňa na podobu Krista, však neznamená, že môžeme sedieť so založenými rukami. Tento proces si vyžaduje našu ochotnú spoluprácu s Duchom Svätým. Stať sa podobnejším Kristovi si vyžaduje tak Božiu moc, ako aj naplnenie ľudskej zodpovednosti.

Existujú tri veci, ktoré prispievajú k tomu, že sme viac podobní Kristovi: naše odovzdanie Bohu, naša sloboda od hriechu a náš duchovný rast.

1) Stať sa viac podobnými Kristovi je výsledkom odovzdania sa Bohu. Rimanom 12:1-2 hovorí, že uctievanie zahŕňa úplné sebaodovzdanie Bohu. Dobrovoľne odovzdávame svoje telo ako „živú obeť“

a naša myseľ sa obnovuje a premieňa.

Keď Ježiš povedal: „Nasleduj ma,“ Lévi okamžite opustil clo (Marek 2:14); tak aj my sa dobrovoľne vzdávame všetkého, čo máme, kvôli nasledovaniu Pána. Ako Ján Krstiteľ povedal: „On musí rásť a ja sa menšiť“ (Ján 3:30), tak sa aj my čoraz viac sústreďujeme na Ježiša a jeho slávu a strácame sa v jeho vôli.

2) Stávať sa podobnejšími Kristovi je výsledkom slobody od hriechu. Keďže Ježiš žil bez hriechu, čím viac sa budeme považovať za „mŕtvych pre hriech“ (Rimanom 6:11) a budeme žiť čistým životom, tým viac sa budeme podobať Ježišovi. Keď sa obetujeme Bohu, hriech už nie je naším pánom a my sa jasnejšie stotožňujeme s Kristom (Rimanom 6:1-14).

Ježiš nás pozýva, aby sme ho nasledovali, a my máme jeho príklad poslušnosti (Ján 15:10), obetavej lásky (Ján 15:12-13) a trpezlivého utrpenia (1. Petra 2:19-23). Máme tiež príklad apoštolov, ktorí boli Kristovým vzorom (1. Korinťanom 11:1).

Pokiaľ ide o prekonávanie hriechu v našom živote, máme od Boha pomoc: chváľme Pána za Božie slovo (Žalm 119:11), Kristov príhovor (Rimanom 8:34; Hebrejom 7:25) a moc Ducha, ktorý v nás prebýva (Rimanom 8:4; Gal. 5:16)!

3) Výsledkom kresťanského rastu je pripodobňovanie sa Kristovi. Najprv sme nezrelí v múdrosti a poznaní a neskúsení v milosti a láske. Potom však rastieme. V každej z týchto vecí je naším poslaním stať sa silnejšími - a podobnejšími Kristovi. „Rastite v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista“ (2. Petra 3:18). „A nech vás Pán zveľadí a obohatí vašou vzájomnou láskou aj takou láskou k všetkým, akú máme my k vám.“ (1.Tesaloničanom 3:12).

Práve teraz v nás pôsobí Boh: „Keď my všetci s odhalenou tvárou akoby v zrkadle pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve — a to všetko mocou Pána, ktorý je Duch.“

(2. Korinťanom 3:18). Jedného dňa sa však tento proces zavŕši: „Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je.“ (1. Jána 3:2). Prísľub, že sa v budúcnosti budeme úplne podobať Kristovi, je sám osebe motiváciou, aby sme sa stávali viac podobnými Kristovi už teraz: „Každý, kto má túto nádej v neho, očisťuje sám seba tak, ako je on čistý.“ (1. Jána 3:3).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako sa môžem stať podobnejším Kristovi?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries