Otázky o Posledných časoch


Čo sa stane podľa proroctva o posledných časoch?

Čo sú to znamenia posledných časov?

Čo je to vytrženie cirkvi?

Čo je to súženie? Ako vieme, že bude súženie trvať sedem rokov?

Kedy bude vytrženie vzhľadom na obdobie súženia?

Ktorý je druhý príchod Ježiša Krista?

Čo je to tisícročné kráľovstvo a či sa má chápať doslovne?

Kto je Antikrist?

Kto sú tí 144.000?

Čo je to ohavnosť spustošenia?

Čo je apokalypsa?

Čo je armagedonský boj?

Čo je deň Pánov?

Aký je rozdiel medzi vytržením a druhým príchodom Pánovým?

Kto sú štyria jazdci apokalypsi?

Ako máme žiť vo svetle Kristovho návratu?

Čo je znak šelmy (666)?

Čo je to sedem pečatí a sedem trúb v knihe Zjavenia?

Ako môžem pochopiť knihu Zjavenia?


Otázky o Posledných časoch