settings icon
share icon
Otázka

Ako môžem byť pripravený na Vytrhnutie?

Odpoveď


Je to oveľa jednoduchšie, ako si myslíte. Krátka odpoveď je, že musíte prijať Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa. Teraz k dlhej odpovedi. Keď sa pýtate túto otázku, predpokladáme, že ste počuli, že nie všetci kresťania budú vzatí keď príde Vytrhnutie. Pravdepodobne vám bolo povedané, že iba „superkresťania“, ktorí žijú svätým životom, budú vytrhnutí a všetci ostatní kresťania budú musieť trpieť v dobe Súženia. Nie je to pravda a my vám z Písma ukážeme, prečo to tak nie je.

Prvá vec, ktorú musíte pochopiť, je účel súženia. Súženie je časom súdu na zemi a trestu pre Izrael. Upozorňujeme, že Izrael a Cirkev nie sú tá istá skupina ľudí. Cirkev je duchovný organizmus. Ľudia v Cirkvi sú spríbuznení cez svoje duchovné narodenie (znovuzrodenie – Ján 3:3). Izraelský ľud (Židia) sú pokrvne spríbuznení. Ide o rasu ľudí, ktorým Boh dal zvláštne zasľúbenia v Starom zákone. Boh vyhlásil čas súdu nad Izraelom za ich nevernosť. Tento čas súdu je jasne vyhlásený len pre Izrael (Daniel 9:24-27).

Gabriel priniesol Danielovi posolstvo od Boha (9:20-21). Daniel 9:24 hovorí: „Sedemdesiat týždňov je stanovených pre tvoj ľud a pre tvoje sväté mesto na ukončenie priestupku, na skoncovanie s hriechom, na odpustenie viny, na privedenie večnej spravodlivosti, na zapečatenie prorockého videnia a na pomazanie svätyne svätých.“. V tomto posolstve Gabriel Danielovi upresňuje, že čas je „pre tvoj ľud“. Danielov ľud boli Židia, národ Izraela. Boh vyhlásil 70 týždňov proti izraelskému národu. Týchto „70 týždňov“ je doslova v hebrejčine „70 sedmičiek“. Inými slovami, 70 krát 7 rokov alebo 490 rokov. Z tých rokov sa ich naplnilo 483 (69 krát 7) od konca zajatia Izraela v Babylone až po zabitie Mesiáša (ukrižovanie Krista). Zostáva teda 7 rokov súdu, ktoré sa ešte majú naplniť. Tých 7 rokov sú roky Súženia. Ide o to, že toto proroctvo sa týka predovšetkým Izraela a účelom súdu je „ukončenie priestupku, na skoncovanie s hriechom, na odpustenie viny, na privedenie večnej spravodlivosti, na zapečatenie prorockého videnia a na pomazanie svätyne svätých.“.

Teraz môžeme z Písma tiež ukázať, že kresťania nebudú v súžení. Ukazuje to 1. Tesaloničanom 4:13 až 5:9. V tejto pasáži Pavol píše o vytrhnutí a Pánovom dni. Prvý list Tesaloničanom 5:9 dáva kresťanom toto zasľúbenie: „Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista,“. Venujte veľkú pozornosť tomuto veršu. Pavol hovorí, že Boh nás neurčil na hnev, konkrétne na hnev Pánovho dňa (5:2).

Ďalší dôkaz, že kresťania neprejdú Súžením, pochádza z 1. Korinťanom. V tomto liste Pavol ostro vyčíta veriacim, že sú telesnými kresťanmi. Ale v 15. kapitole Pavol píše o vytrhnutí a nikdy nenaznačuje, že by niekto z korintských veriacich, hoci bol telesný, tu zostal v dobe Vytrhnutia. Skutoční veriaci v Ježiša Krista nebudú musieť znášať Súženie.

Jediný dôvod, prečo by ste tu zostali, keď príde vytrhnutie, by bol, že ste neprijali Krista ako svojho Spasiteľa.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako môžem byť pripravený na Vytrhnutie?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries