settings icon
share icon
Otázka

Čo sa stane podľa proroctva o posledných časoch?

Odpoveď


Biblia má mnoho toho povedať o posledných časoch. Skoro každá kniha v Biblii obsahuje proroctvo týkajúce sa posledných čias. Bolo by ťažké, ak by sme ich mali všetky zhrnúť a zosystematizovať. Tu je veľmi krátky prehľad toho, čo Biblia hovorí, že sa stane v posledných časoch.

Kristus odstráni všetkých znovuzrodených veriacich, ktorí sú súčasťou Cirkvi (Novozmluvní svätí) zo zeme skrze udalosť, ktorá je známa pod názvom vzkriesenie (1 Tesalonickým 4:13-18; 1 Korinťanom 15:51ff). Títo veriaci budú odmenení pre svoje dobré skutky a službu, ktorú konali počas svojho života na zemi, pred súdnou stolicou Kristovou, alebo stratia svoju odmenu, ale nie aj večný život, pre nedostatok služby a poslušnosti (1 Korinťanom 3:11-15; 2 Korinťanom 5:10).

Antikrist (šelma) bude vládnuť a podpíše pakt mieru (zmluvu) s Izraelom na sedem rokov (Daniel 9:27). Toto sedemročné obdobie je obdobie známe ako čas súženia. Počas súženia bude hrozných vojen, hladu, epidémií a prírodných katastrof. Boh bude vylievať svoj hnev proti hriechu, zlu a skazenosti. Súženie bude mať štyroch jazdcov apokalypsy, sedem pečatí, trúbu a nádoby hnevu.

V polovici tých 7 rokov, antikrist preruší zmluvu mieru s Izraelom a začne vojnu proti nim. Antikrist učiní ohavnosť spustošenia a postaví svoj obraz do chrámu, aby bol uctievaný (Daniel 9:27; 2 Tesalonickým 2:3-10). Druhá časť súženia je známa ako veľké súženie a čas Jakubovej ťažkosti.

Na konci siedmich rokov súženia, antikrist začne posledný útok na Jeruzalem, ktorý vyvrcholí Armagedonskou bitkou. Ježiš Kristus sa navráti, zničí antikrista a jeho armádu, a hodí ich do ohnivého jazera (Zjavenie 19:11-21). Kristus vtedy zviaže satana a uvrhne ho do bezodnej priepasti na 1000 rokov a bude vládnuť svojim pozemským kráľovstvom 1000 rokov (Zjavenie 20:1-6).

Na konci tých 1000 rokov, Satan bude pustený, porazený a potom hodený do ohnivého jazera (Zjavenie 20:7-10). Kristus vtedy bude súdiť všetkých neveriacich (Zjavenie 20:10-15) pri Veľkom Bielom tróne tak, že ich uvrhne do ohnivého jazera. Kristus vtedy stvorí Nové nebo a Novú zem – večné miesto prebývania pre veriacich. Nebude viac hriechu, trápenia alebo smrti. Tiež, Nový Jeruzalem sa spustí z neba (Zjavenie kapitole 21-22).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo sa stane podľa proroctva o posledných časoch?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries