settings icon
share icon
Otázka

Čo sú to znamenia posledných časov?

Odpoveď


Matúš 24:5-8 nám dáva niekoľko dôležitých predstáv o tom, ako môžeme rozlíšiť prístup k posledným časom: „Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: “Ja som Mesiáš.” A mnohých zvedú. Budete počuť o vojnách a chýry o bojoch. Dajte si pozor, aby ste sa neplašili. To musí prísť, ale ešte nebude koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami bude hlad a zemetrasenie. Ale to všetko bude len začiatok útrap.“ Vzrastajúci počet falošných mesiášov, počet vojen, hladu, moru a prírodných katastrof – všetko toto sú „znamenia“ posledných časov. Dokonca aj v tomto oddiele nám je dané upozornenie. Nebudeme oklamaní (Matúš 24:4), pretože sú tieto znamenia iba začiatok pôrodných bolestí (Matúš 24:8), a koniec má iba prísť (Matúš 24:6).

Mnohí interpreti poukazujú na každé zemetrasenie, každý politický prevrat a každý útok na Izrael, ako jasné znamenie, že sa posledné časy rýchlo blížia. Kým sú toto znamenia, že sa posledné časy približujú, oni nie sú nevyhnutne aj ukazovateľmi, že posledné časy prišli. Apoštol Pavel upozorňuje, že sa v posledných časoch výrazne zväčší počet falošných učiteľov. „Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov“ (1 Timoteovi 4:1). Posledné dni sú opísané ako „nebezpečné časy“ pre zväčšenie zlých vlastností ľudí, ktorí sa vedome „vzdorujú pravde“ (2 Timoteovi 3:1-9; tiež 2 Tesalonickým 2:3).

Iné možné znamenia zahŕňajú prestavbu Židovského chrámu v Jeruzaleme, zväčšené nepriateľstvo voči Izraelu a pokroky ku zjednotenej svetovej vláde. Najzdôraznenejšie znamenie posledných časov je predsa Izraelský národ. Roku 1948 Izrael je znova uznaný ako samostatný štát, prvýkrát po roku 70 p. n. l. Boh zasľúbil Abrahámovi, že jeho potomkovia budú mať Kanaán ako „večný štát“ (1 Mojžišova 17:8), a Ezechiel prorokoval fyzické a duchovné vzkriesenie Izraela (Ezechiel 37). Vo svetle proroctiev o posledných časoch, je dôležité, aby Izrael mal svoju zem, pre význačnosť Izraela v eschatológii (Daniel 10:14; 11:41; Zjavenie 11:8).

Majúc tieto znamenia na mysli, môžeme byť múdri a rozoznávať a brať do ohľadu očakávanie posledných časov. Predsa, nemali by sme vykladať ani jednu z týchto jednotlivých udalostí, ako zrejmý ukazovateľ rýchleho príchodu posledných čias. Boh nám dal nadostač informácií, aby sme mohli byť pripravení, ale nie dostatočne, aby sme sa stali arogantní.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo sú to znamenia posledných časov?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries