settings icon
share icon
Otázka

Kto bude v Tisícročnom Kráľovstve?

Odpoveď


Budú dve odlišné skupiny, ktoré budú na Zemi počas tisícročného kráľovstva – tí s oslávenými telami a tí s pozemskými telami, ktorí prežili obdobie súženia, až do tisícročného kráľovstva. Tí, ktorí majú oslávené telá, pozostávajú z Cirkvi, ktorá prijíma oslávené telá pri vytrhnutí (1. Tesaloničanom 4:13-18; 1. Korinťanom 15:21-23, 51-53) a tých, ktorí budú vzkriesení po Kristovom návrate na Zem (Zjavenie 20:4-6). Tých, ktorí majú pozemské telá, možno rozdeliť do dvoch skupín: veriacich pohanov a veriacich Židov (Izrael).

V Zjavení 19:11-16 nachádzame návrat Ježiša Krista na Zem, známy ako Jeho druhý príchod. Vytrhnutie (1. Tesalonickým 4:13-18; 1. Korinťanom 15:51-53) je zjavenie sa Krista vo vzduchu, nie jeho druhý príchod. Spomínam to preto, aby som poukázal na rozdiel medzi vytrhnutím a druhým príchodom Krista. V Zjavení 19-20 nie je žiadna zmienka o akomkoľvek druhu udalosti vytrhnutia. Z toho vyplýva, že svätí, ktorí budú na Zemi, keď sa Kristus vráti, zostanú na Zemi, aby vstúpili do tisícročného kráľovstva vo svojich prirodzených telách. Ak by vytrhnutie alebo akýkoľvek druh udalosti, kde žijúci veriaci prijíma oslávené telo, boli zahrnuté v druhom príchode Krista na Zem, dalo by sa očakávať, že zmienku o takejto významnej udalosti nájdeme v Zjavení 19. Ale žiadny takýto odkaz nenájdeme. Jediná udalosť, ktorá vedie k tomu, že veriaci prijímajú oslávené telá, sa nachádza v Zjavení 20:4-6, kde tí, ktorí sa stali veriacimi počas súženia a boli zabití pre svoju vieru, sú vzkriesení. Tiež sa verí, že v tom istom čase budú vzkriesení starozákonní svätí, ktorí tiež dostanú oslávené telá (pozri Daniel 12:2).

Matúš 25:31-46 je ďalšou pasážou, ktorú treba zvážiť. Táto pasáž sa bežne nazýva oddelenie alebo súd oviec a kozlov. Ovcami a kozlami sú spravodliví a nespravodliví pohania. Kristus bude súdiť nespravodlivých pohanov (kozlov) a budú hodení do ohnivého jazera na večné trápenie (Matúš 25:46). Preto žiadny neveriaci pohan neprežije, aby mohol žiť v tisícročnom kráľovstve. Spravodliví pohania, alebo ovce budú žiť až do tisícročného kráľovstva. Porodia deti a osídlia Zem. Nie sú to však jediní, ktorí budú počas tisícročného kráľovstva plodiť deti.

Vzniká dojem, že keď sa Kristus vráti, celý Izrael mu bude dôverovať (Zachariáš 12:10). Ani oni nedostanú oslávené telá (ako dostali tí, ktorí boli vychvátení pred súžením a tí, ktorí boli vzkriesení). Budú tiež plodiť deti počas tisícročného kráľovstva.

Takže veriaci pohania, Izrael a vzkriesení/ vychvátení veriaci (z ktorých všetci majú oslávené telá) obsadia Zem. Treba však poznamenať, že veriaci s osláveným telom sa nebudú rozmnožovať. Po tomto živote sa už nebude ženiť ani vydávať (Matúš 22:30).

Deti narodené počas tisícročného kráľovstva budú mať zodpovednosť za vieru v Krista tak ako mali všetci ľudia v predošlých dobách (viera v Krista od Jeho príchodu; viera v Boha predtým – 1. Mojžišova 15:2-6; Habakuk 2:4; Rimanom 3:20). Bohužiaľ, nie všetky deti, ktoré sa narodia počas tisícročného kráľovstva, uveria v Krista. Tí, ktorí tak neurobia, budú odvedení Satanom do vzbury proti Bohu na konci tisícročného kráľovstva, keď bude Satan na krátky čas prepustený (Zjavenie 20:7-10).

Pre ďalší náhľad do tejto tematiky (kto bude žiť v tisícročnom kráľovstve) sa pozrite aj na nasledujúce pasáže: Izaiáš 2:2-4; Zachariáš 14:8–21; Ezechiel 34:17-24; Daniel 7:13-14; Micheáš 4:1-5.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kto bude v Tisícročnom Kráľovstve?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries