settings icon
share icon
Otázka

Čo je to súženie? Ako vieme, že bude súženie trvať sedem rokov?

Odpoveď


Súženie je budúce sedemročné obdobie, kedy Boh dokončí svoj trest nad Izraelom a súd nad neveriacim svetom. Cirkev, vytvorená zo všetkých, ktorí uverili v osobu a dielo Pána Ježiša, že ich spasil od trestu za hriech, nebude prítomná počas súženia. Cirkev bude vzatá zo zeme v útlosti známej ako Vytrženie (1 Tesalonickým 4:13-18; 1 Korintským 15:51-53). Cirkev je zachránená od hnevu, ktorý príde (1 Tesalonickým 5:9). Cez celé Písmo, súženie sa opisuje aj inými pomenovaniami ako sú:

1) Deň Pánov (Izaiáš 2:12; 13:6, 9; Joel 1:15, 2:1, 11, 31, 3:14; 1 Tesalonickým 5:2)
2) súženie (5 Mojžišova 4:30; Sofoniáš 1:1)
3) Veľké súženie, ktoré sa vzťahuje na najintenzívnejšiu druhú polovicu sedemročného obdobia (Matúš 24:21)
4) čas dňa súženia (Daniel 12:1; Sofoniáš 1:15)
5) čas Jakubovho súženia (Jeremiáš 30:7)

Pochopenie Daniela 9:24-27 je nevyhnutné, aby sa rozumel cieľ a čas obdobia súženia. Tento oddiel v Danielovi hovorí o 70 týždňoch, ktoré sú objavené proti „tvojmu národu“. Danielov „národ“ sú Židia, Izraelský národ a to, o čom Daniel hovorí, je obdobie času, ktorý Boh dal, aby: „sa ukončil zločin a aby prestal hriech, aby sa uzmierila vina a priviedla sa večná spravodlivosť, spečatilo sa videnie a proroctvo a bol pomazaný Svätý svätých.“ Boh objavuje, že počas „70 týždňov“ uskutoční tieto veci. Je dôležité, aby sme pochopili, že keď sa spomína „70 týždňov“, že sa tu nejedná o týždňoch aké my poznáme (7 dní). Židovské slovo (heptad), ktoré sa prekladá ako týždeň v Danielovi 9:24-27 doslovne znamená „7“ a 70 týždňov doslovne znamená 70 týždňov (70 krát 7). Toto obdobie, o ktorom Boh hovorí, je vlastne 70 krát 7 rokov, alebo 490 rokov. Toto je potvrdené v druhom oddiele v Danielovi. Vo verši 25 a 26, Danielovi bolo povedané, že Mesiáš bude zavraždený „7 týždňov a 62 týždňov“ (čo je dokopy 69 týždňov), počínajúc s dekrétom o obnovení Jeruzalema. Druhými slovami, 69 krát 7 rokov (483 rokov) po obnovení Jeruzalema, Mesiáš bude zavraždený. Biblickí historici potvrdzujú, že prešlo 483 rokov od času, keď bol vydaný dekrét o obnove Jeruzalema až po Ježišovo ukrižovanie. Väčšina kresťanských odborníkov, bez ohľadu na ich názor o eschatológii (budúcich veciach/dejoch), zdieľajú hore uvedené chápanie Danielových 70 týždňov.

S týmito 483 rokmi, ktoré prešli od donesenia dekrétu o obnovení Jeruzalema po zavraždenie Mesiáša zostáva 1 týždeň (7 rokov), aby sa splnilo to, čo je povedané v Danielovi 9:24: „aby sa ukončil zločin a aby prestal hriech, aby sa uzmierila vina a priviedla sa večná spravodlivosť, spečatilo sa videnie a proroctvo a bol pomazaný Svätý svätých.“ Toto posledné sedemročné obdobie je známe ako čas súženia – je to čas, v ktorom Boh ukončí súd nad Izraelom za ich hriech.

Daniel 9:27 udáva niekoľko dôležitých detailov o sedemročnom období. Daniel 9:27 hovorí: „V jednom týždni však potvrdí zmluvu s mnohými a v polovici týždňa prestane obeta a žertva, v chráme však bude ohavné spustošenie a až do dovŕšenia a do konca potrvá spustošenie.“ Osoba, o ktorej sa hovorí v týchto veršoch a ktorú Ježiš nazýva „ohavné spustošenie“ (Matúš 24:15) a v Zjavení 13, sa volá šelma. Daniel 9:27 hovorí, že šelma učiní zmluvu na 1 týždeň (7 rokov), ale v polovici tohto týždňa (3 a ½ roku súženia), on preruší zmluvu tak, že zastaví obetovanie a žertvu. Zjavenie 13 vysvetľuje, že šelma postaví svoj obraz do chrámu a bude vyžadovať, aby ho svet uctieval. Zjavenie 13:5 hovorí, že sa toto bude diať 42 mesiacov, čiže 3 ½ roka. Keďže Daniel 9:27 hovorí, že sa toto stane v polovici týždňa, a Zjavenie 13:5 hovorí, že šelma toto bude robiť v čase 42 mesiacov, je ľahko viditeľné úplné trvanie času 84 mesiacov alebo 7 rokov. Tiež, pozrite sa v Danielovi 7:25 kde „čas a časy a pol času“ (čas = 1 rok; časy = 2 roky; pol času = ½ roka; spolu 3 ½ roka) tiež ukazujú na čas Veľkého Súženia, druhú polovicu sedemročného obdobia, kedy „ohavné spustošenie“ (šelma) bude vládnuť.

Pre viac informácií o čase súženia, prečítajte si Zjavenie 11:2-3, ktoré hovorí o 1260 dňoch a 42 mesiacoch, a Daniel 12:11-12, ktorý hovorí o 1290 dňoch a 1335 dňoch, kde všetky poukazujú na stredobod času súženia. Dodatočné dni v Danielovi 12 možno zahŕňajú čas na konci pre súd národom (Matúš 25:31-46) a čas pre ustanovenie Kristovho tisícročného kráľovstva (Zjavenie 20:4-6).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to súženie? Ako vieme, že bude súženie trvať sedem rokov?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries