settings icon
share icon
Otázka

Aké sú silné a slabé stránky pretribulationizmu?

Odpoveď


Ak sa zamýšľame nad akoukoľvek otázkou, ktorá sa týka eschatológie (štúdie posledných časov), je dôležité pamätať na to, že väčšina kresťanov sa zhodne na týchto 3 veciach:

1) Prichádza čas veľkého súženia, aké ešte svet nevidel
2) Po súžení príde Kristus a ustanoví svoje kráľovstvo na zemi
3) Príde vychvátenie - „vytrhnutie“ zo smrteľného do nesmrteľného - ktoré sa bude týkať veriacich, tak ako je to opísané v Ján 14:1-3, 1. Korinťanom 15:51-52 a v 1. Tesaloničanom 4:16-17.

Jediná otázka sa týka času vychvátenia: kedy bude vychvátenie vo vzťahu k súženiu a druhému príchodu Pána Ježiša?

Existujú tri základné teórie týkajúce sa času vychvátenia:

1) pretribulácia - vychvátenie bude pred začatím veľkého súženia
2) midtribulácia - vychvátenie bude uprostred súženia
3) posttribulácia - vychvátenie bude na konci súženia

V tomto článku sa budeme zaoberať pohľadom pretribulácie.

Pretribulationizmus učí, že vytrhnutie nastane pred súžením. Vtedy sa cirkev stretne vo vzduchu s Kristom, potom bude odhalený antikrist a začne veľké súženie. Inak povedané, vytrhnutie a druhý príchod Krista (aby ustanovil svoje kráľovstvo) sú oddelené od seba minimálne siedmymi rokmi. Podľa tohto názoru, cirkev vôbec nezažije súženie.

Z duchovného hľadiska má pretribulationizmus veľa odporúčaní. Napríklad, cirkev nebude vystavená hnevu (1. Tecaloničanom 1:9-10, 5:9) a veriacich nezastihne Deň Pánov (1. Tesaloničanom 5:1-9). Zbor vo Filadelfii dostal zasľúbenie, že bude ochránený „pred hodinou skúšky, ktorá príde na celý svet preveriť obyvateľov zeme“ (Zjavenie 3:10). Nie je to len ochrana v súžení, ale oslobodenie od „hodiny“, od času súženia.

Pretribulationizmus má tiež podporu mimo Písma. Slovo „cirkev“ sa vyskytuje 19-krát v prvých 3 kapitolách knihy Zjavenie, potom je toto slovo znova použité až v 22. kapitole. V celom opise veľkého súženia v Zjavení, slovo „cirkev“ chýba. Biblia sa nikde nezmieňuje o „cirkvi“ v častiach, ktoré sa viažu na súženie.

Pretribulationizmus je jediná teória, ktorá jasne udržuje rozdiel medzi Izraelom a cirkvou a Božím rozdielnym plánom pre nich. Sedemdesiat týždňov v Danielovi 9:24 je vymedzených pre Danielov ľud (Židov) a Danielove sväté mesto (Jeruzalem). Toto proroctvo objasňuje, že sedemdesiaty týždeň (súženia) je čas na uvoľnenie a obnovu Izraela a Jeruzalema, nie pre cirkev.

Pretribulationizmus má tiež historickú podporu. Podľa Ján 21:22-23 by sa mohlo zdať, že ranná cirkev vnímala Kristov návrat ako bezprostredný, že môže prísť kedykoľvek. Inak by povesť o Ježišovom návrate nepretrvala dlhšie ako Ján. Táto bezprostrednosť, ktorá nezlučuje s ďalšími dvoma teóriami o vytrhnutí, je kľúčovým heslom pretribulácie.

Zdá sa, že pohľad pretribulationizmu je najviac v súlade s Božím charakterom a Jeho túžbou oslobodiť spravodlivého od súdu sveta. Biblické príklady Božej záchrany zahŕňajú Noácha, ktorého Boh zachránil pred potopou celého sveta; Lóta, ktorého Boh vyviedol zo Sodomy; Rachab, ktorá bola zachránená pri zničení Jericha (2. Petra 2:6-9).

Slabosťou tohto pohľadu je, že relatívne donedávna (začiatku rokov 1800) nebol detailne formulovaný na cirkevnú dokrínu. Ďalšou slabinou je, že pretribulationizmus rozdeľuje príchod Ježiša Krista na dve „fázy“ - vytrhnutie a druhý príchod, kým Biblia tieto fázy neurčuje.

Ďalším problémom tohto pohľadu je fakt, že svätý zjavne budú prechádzať súžením (Zjavenie 13:7, 20:9). Pretribulationizmus na tento problém odpovedá rozlišovaním svätých Starej zmluvy a svätých v súžení z cirkví Novej zmluvy. Žijúci veriaci budú vzatý počas vytrhnutia pred veľkým súžením, ale zostanú tí, ktorí v Krista uveria až počas súženia.

Posledná slabosť tohto názoru je spoločná s ďalšími dvoma teóriami: Biblia nedáva vyslovene presný čas pokiaľ ide o budúce udalosti. Písmo neurčuje, ktorý pohľad je správny, preto nájdeme toľko rozdielnych názorov týkajúcich sa posledných časov a rozmanitosť v tom, ako by mali byť zladené proroctvá.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aké sú silné a slabé stránky pretribulationizmu?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries