settings icon
share icon
Otázka

Čo mal Ježiš na mysli, keď povedal: „Toto pokolenie sa nepominie?

Odpoveď


Tento Ježišov citát v súvislosti s poslednými časmi sa nachádza v Matúšovi 24:34; Marekovi 13:30 a v Lukášovi 21:32. Ježiš povedal: „Amen, hovorím vám, že sa nepominie toto pokolenie, kým sa to všetko nestane.“ Veci, o ktorých Ježiš hovoril – vzostup Antikrista, spustošenie svätyne a zatmenie slnka – sa nestali počas života ľudí žijúcich v Ježišových dňoch. Je zrejmé, že Ježiš mal na mysli niečo iné, keď hovoril o „tejto generácii“.

Kľúčom k pochopeniu toho, čo Ježiš myslel pod pojmom „táto generácia nepominie, kým sa toto všetko nestane“ je kontext; to znamená, že musíme rozumieť veršom, ktoré obklopujú Matúša 24:34, najmä veršom, ktoré mu predchádzali. V Matúšovi 24:4–31 Ježiš jasne hovorí proroctvo; Hovorí o budúcich udalostiach. Ježiš už počas svojej pozemskej služby povedal tým, ktorí žili, že im bolo odňaté kráľovstvo (Matúš 21:43). Preto je nevyhnutné, aby sa Matúš 24–25 vnímal ako pojednávanie o budúcom čase. Generácia, o ktorej Ježiš hovorí, že „sa nepominie“, kým sa nevráti, je budúca generácia, konkrétne ľudia žijúci v čase, keď nastanú predpovedané udalosti. Slovo generácia sa vzťahuje na ľudí žijúcich v budúcnosti, keď sa udejú udalosti z Matúša 24–25.

Ježiš vo svojom vyhlásení, že „táto generácia nepominie, kým sa toto všetko nestane“, hovorí o tom, že udalosti posledných čias sa stanú rýchlo. Akonáhle sa začnú pozorovať znamenia konca, koniec je na dobrej ceste – druhý príchod a súd nastane v tej poslednej generácii. Ježiš tento význam posilnil podobenstvom v Matúšovi 24:32–33: „Od figovníka si vezmite poučenie: Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že leto je blízko. Tak aj vy, keď uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko, predo dvermi.“ Znamením príchodu leta je to, že figovník vyháňa listy, znamením konca sveta je, že sa budú diať „všetky tieto veci“ (z Matúša 24). Tým, ktorí vtedy budú na zemi, zostane len krátky čas.

Iný výklad je, že Ježišovo proroctvo v Matúšovi 24 má „dvojité naplnenie“. Z tohto pohľadu je „táto generácia“ ľuďmi, ku ktorým Ježiš v tej chvíli hovoril – niektoré veci z toho, čo predpovedal, sa stali počas ich života. Takže, keď Rimania zničili Jeruzalem v roku 70 nášho letopočtu, Ježišovo proroctvo sa čiastočne naplnilo; pád Jeruzalema bol predzvesťou horších vecí, ktoré mali prísť. Mnohé aspekty Ježišovho proroctva sa však v roku 70 po Kr. nenaplnili, napríklad nebeské znamenia z Matúša 24:29–31. Hlavným problémom výkladu „dvojitého naplnenia“ je to, že nie je v súlade s Ježišovým vyhlásením, že „všetky“ tieto veci sa stanú v „tejto generácii“. Preto je lepšie chápať „túto generáciu“ ako odkaz na generáciu, ktorá bude nažive, keď sa už skutočne budú diať udalosti konca časov.

Ježiš v podstate hovorí, že keď sa udalosti posledných čias začnú, budú sa diať rýchlo. Vek milosti trvá už veľmi dlho. Ale keď konečne príde čas súdu, veci sa veľmi urýchlia. O tomto zrýchlenom dianí pred koncom môžeme čítať v mnohých ďalších pasážach Písma (Matúš 24:22; Marek 13:20; Zjavenie 3:11; 22:7, 12, 20).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo mal Ježiš na mysli, keď povedal: „Toto pokolenie sa nepominie?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries