settings icon
share icon
Otázka

Ako máme žiť vo svetle Kristovho návratu?

Odpoveď


Veríme, že návrat Ježiša Krista je hroziaci, že sa môže stať hocikedy. Spolu s apoštolom Pavlom očakávame „blahoslavenú nádej a zjavenie slávy nášho veľkého Boha a Spasiteľa Krista Ježiša.“ (Títovi 2:13). S vedomím, že sa Ježiš Kristus môže dnes vrátiť, niektorí sú v pokušení, aby prestali všetko robiť a čakajú iba Jeho návrat.

Predsa, existuje rozdiel medzi tým, že vieme, že by Ježiš dnes mohol prísť a že príde dnes. Ježiš povedal: „Nikto nevie o dni ani o hodine“ (Matúš 24:36). Boh nikomu nezjavil čas Jeho príchodu, takže, kým nás nepovolá k sebe, pokračujme Mu slúžiť. V Ježišovom podobenstve o desiatich hrivnách, odchádzajúci kráľ nakladá svojim sluhom: „kupčite, kým neprídem!“ (Lukáš 19:13).

O príchode Pánovom sa v Písme vždy hovorí ako o motivačnom prostriedku na konanie, nie ako o dôvode pre pasivitu. V 1. Korinťanom 15:58 Pavel zhrňuje svoje učenie o vytržení a hovorí: „rozhojňujte sa stále v diele Pánovom“. V 1. Tesaloničanom 5:6 Pavel ukončuje svoje vyučovanie o Kristovom príchode týmito slovami: „Nespime teda ako ostatní, ale bdime a buďme triezvi.“ Nikdy Ježišov plán pre nás nebol, aby sme sa utiahli a „bránili pevnosť“, ale pracujme, kým môžeme. „Prichádza noc, keď nikto nebude môcť pracovať.“ (Ján 9:4).

Apoštolovia žili a slúžili s postojom, že sa Ježiš vráti počas ich života; čo keby oni prestali pracovať a iba „čakali“? Neposlúchali by Kristovo poslanie, aby „išli po celom svete, a kázali evanjelium každému stvoreniu“ (Marek 16:15) a evanjelium by sa nešírilo. Apoštolovia pochopili, že hroziaci príchod Pánov je dôvod, aby ešte viacej pracovali na „Božej vinici“. Žili svoj život naplno, ako keby každý deň bol posledný. Aj my by sme mali hľadieť na každý deň ako na dar od Boha a žiť ho tak, aby sme vyvýšili Boha.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako máme žiť vo svetle Kristovho návratu?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries