settings icon
share icon
Otázka

Čo je to sedem pečatí a sedem trúb v knihe Zjavenia?

Odpoveď


Sedem pečatí (Zjavenie 6:1-17, 8:1-5), sedem trúb (Zjavenie 8:6-21, 11:15-19) a sedem čiaš (Zjavenie 16:1-21) sú za sebou nasledujúce série Božich súdov v posledných časoch. Ako postupujú posledné časy, tak sa súd zhoršuje a stáva sa zničujúcejší. Sedem pečatí, trúb a čiaš sú späté navzájom. Sedem pečatí predchádzajú siedmim trúbam (Zjavenie 8:1-5) a sedem trúb predchádza siedmim čašiam (Zjavenie 11:15-19, 15:1-8).

Prvé štyri pečate sú známe ako štyria jazdci apokalypsy. Prvá pečať zjavuje Antikrista (Zjavenie 6:1-2). Druhá pečať zapríčiňuje veľkú vojnu (Zjavenie 6:3-4). Tretia pečať zapríčiňuje hlad (Zjavenie 6:5-6). Štvrtá pečať prináša mor a hlad a nasledovné pečate prinášajú vojny (Zjavenie 6:7-8).

Piata pečať hovorí o mučeníkoch a o ich viere v Ježiša Krista v posledných časoch (Zjavenie 6:9-11). Boh počul ich volanie po spravodlivosti a doručí ju v Jeho čas – v podobe šiestej pečate, spolu so súdom trúb a čiaš. Keď sa šiesta pečať otvorí, nastane veľké zemetrasenie a ohromné ničenie – spolu s astronomickými fenoménmi (Zjavenie 6:12-14). Tí, ktorí to prežijú s úplným právom môžu volať: „a volali vrchom a bralám: Padnite na nás a skryte nás pred tvárou Sediaceho na tróne a pred hnevom Baránkovým, lebo prišiel veľký deň ich hnevu! Kto obstojí?“ (Zjavenie 6: 16-17).

Sedem trúb je opísaných v Zjavení 8:6-21. Sedem trúb je vlastne obsahom siedmej pečate (Zjavenie 8:1-5). Prvá trúba zapríčiní krupobitie a oheň, ktorý zničí väčšinu rastlín na zemi (Zjavenie 8:7). Druhá trúba prinesie niečo podobné dažďu meteórov, ktorý zničí väčšinu morských zvierat (Zjavenie 8:8-9). Tretia trúba je podobná druhej trúbe, jediný rozdiel je v tom, že zaútočí na jazerá a rieky (Zjavenie 8:10-11).

Štvrtá trúba zapríčiní zatmenie slnka a mesiaca (Zjavenie 8:12). Piata trúba spôsobí mor skrze trýznenie a útok „kobyliek“ (Zjavenie 9:1-11). Šiesta trúba rozviaže štyroch anjelov, ktorí zabijú tretinu ľudstva (Zjavenie 9:12-21). Siedma trúba povolá siedmich anjelov so siedmimi čašami Božieho hnevu (Zjavenie 11:15-19, 15:1-8).

Sedem čiaš súdu Božieho je opísaných v Zjavení 16:1-21. Sedem čiaš je vlastne časťou siedmej trúby. Prvou čašou sú zlé a odporné vredy na ľuďoch (Zjavenie 16:2). Druhá čaša zapríčinila smrť všetkého, čo žilo v mori (Zjavenie 16:3). Tretia čaša zmenila vody riek na krv (Zjavenie 16:4). Štvrtá čaša zapríčinila, aby slnko dostalo moc páliť ľudí ohňom (Zjavenie 16:8-9). Piata čaša zapríčinila zatmenie a zíntenzivnenie rán z prvej čaše (Zjavenie 16:10-11). Šiesta čaša vysušila rieku Eufrat a pripravila cestu pre Antikrista a jeho vojsko do armagedonského boja (Zjavenie 16:12-14). Siedma čaša zapríčinila ohromné zemetrasenie a veľký ľadovec (Zjavenie 16: 17-21).

Zjavenie 16:5-7 hovorí: „Nato som počul volať anjela vôd: Spravodlivý si, ktorý si a ktorý si bol, Svätý, že si tak rozsúdil; lebo vylievali krv svätých a prorokov, preto si im dal piť krv; zaslúžili si to! A počul som volať oltár: Áno, Pane, vševládny Bože, pravé a spravodlivé sú Tvoje súdy!“

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to sedem pečatí a sedem trúb v knihe Zjavenia?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries