Čo je znak šelmy (666)?


Otázka: Čo je znak šelmy (666)?

Odpoveď:
Hlavný oddiel v Biblii, ktorý hovorí o „znaku šelmy“ je Zjavenie 13:16. Ďalšie odkazy sa tiež môžu nájsť v Zjavení 14:9, 11, 15:2, 16:2, 19:20 a 20:4. Tento znak je vlastne pečať pre nasledovníkov Antikrista a falošného proroka (Antikristov hovorca). Falošný prorok je vlastne ten, kto spôsobí, aby si ľudia dali znak šelmy. Znak bude doslovne položený na ruku alebo čelo, a nie je to iba kartička, ktorá sa nosí.

Nedávne zistenia v medicíne týkajúce sa technológie implantov, zväčšili záujem o znak šelmy, o ktorom sa hovorí v Zjavení. Je možné, že vývoj technológie, ktorý pozorujeme dnes, je vlastne začiatok toho, čo bude použité ako znak šelmy. Je dôležité, aby sme pochopili, že dnešné implanty nie sú znakom šelmy. Znak šelmy bude daný iba tým, ktorí uctievajú Antikrista. Ak by vám implantovali medicínsky alebo finančný mikročip do pravej ruke alebo na čelo, to nie je znak šelmy. Znak šelmy bude identifikácia potrebná v posledných časoch, aby sa mohlo kupovať a predávať a dostanú ho iba tí, čo uctievajú Antikrista.

Mnohí vykladatelia Zjavenia ponúkaju široké spektrum chápania znaku šelmy. Vedľa implantovaného čipu, hovoria o identifikačných kartičkách, mikročipoch, barkódoch, ktoré sú tetované na koži alebo obyčajný znak, ktorý identifikuje určitú osobu ako Antikristovho uctievateľa. Tento posledný náhľad nedáva mnoho priestoru na špekulácie, lebo ani sama Biblia nám nedáva viacej informácií. Inými slovami, všetko toto je možné, ale zároveň sú to všetko iba špekulácie. Nemali by sme tratiť čas na tieto špekulácie.

Číslo 666 je tiež záhada. Niektorí si mysleli, že existuje spojenie s dátumom 6. jún 2006 (06/06/06). Akokoľvek, v Zjavení 13 číslo 666 sa vzťahuje na osobu, nie na dátum. Zjavenie 13:18 hovorí: „V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka. Jeho číslo je šesťsto šesťdesiatšesť.“ Číslo 666 sa nejako vzťahuje na Antikrista. Stáročiami sa biblickí učenci pokúšali priradiť toto číslo určitým osobám. Nič nie je presvedčivé. Preto Zjavenie 13:18 hovorí, že je potrebná múdrosť. Keď Antikrist bude objavený (2. Tesloničanom 2:3-4), ihneď bude jasné, kto je on a aké má spojenie s číslom 666.

English
Návrat na slovenskú Domovská stránka
Čo je znak šelmy (666)?

Zistite, ako ...

Strávte večnosť s BohomPrijať odpustenie od Boha