settings icon
share icon
Otázka

Čo hovorí Biblia o konci sveta?

Odpoveď


Udalosť zvyčajne označovaná ako „koniec sveta“ je opísaná v 2. Petrovi 3:10: „Pánov deň príde ako zlodej. Vtedy sa nebesá s rachotom pominú, živly sa rozplynú v ohni a zem i jej diela budú súdené“. Toto je vyvrcholením série udalostí nazývaných „Pánov deň“, čas, keď Boh zasiahne do ľudských dejín, aby uskutočnil súd. V tom čase všetko, čo Boh stvoril, „nebo a zem“ (Genesis 1:1), zničí.

Načasovanie tejto udalosti je podľa väčšiny biblických učencov na konci 1000-ročného obdobia nazývaného milénium. Počas týchto 1000 rokov bude Kristus vládnuť na zemi ako Kráľ v Jeruzaleme, sedieť na Dávidovom tróne (Lukáš 1:32-33) a vládnuť v pokoji, ale so „železným prútom“ (Zjavenie 19:15). Na konci 1000 rokov bude Satan prepustený, znovu porazený a potom uvrhnutý do ohnivého jazera (Zjavenie 20:7-10). Potom, po konečnom Božom súde nastane koniec sveta opísaný v 2. Petrovi 3:10. Biblia nám o tejto udalosti hovorí niekoľko vecí.

Po prvé, bude to mať kataklizmatický rozsah. „Nebesá“ sa vzťahujú na fyzický vesmír – hviezdy, planéty a galaxie – ktoré pohltí nejaký druh ohromnej explózie, možno jadrová alebo atómová reakcia, ktorá pohltí a zničí všetku hmotu, ako ju poznáme. Všetky prvky, ktoré tvoria vesmír, sa roztopia v „páľave“ (2. Petra 3:12). Bude to tiež hlučná udalosť, opísaná ako „rachot“. O tom, čo sa deje, nebude pochýb. Každý to bude vidieť a počuť, pretože nám bolo povedané, že „zem so svojimi dielami zmizne“ (Evanjelický preklad).

Potom Boh vytvorí „nové nebo a novú zem“ (Zjavenie 21:1), ktoré budú zahŕňať „Nový Jeruzalem“ (v. 2), hlavné mesto neba, miesto dokonalej svätosti, ktoré zostúpi z neba na novú zem. Toto je mesto, kde budú naveky žiť svätí – tí, ktorých mená boli zapísané v „Baránkovej knihe života“ (Zjavenie 13:8). Peter hovorí, že v novom nebi a novej zemi bude prebývať spravodlivosť (2. Petra 3:13).

Azda najdôležitejšou časťou Petrovho opisu tohto dňa je jeho otázka vo veršoch 11-12: „Keď sa toto všetko má rozplynúť, akí musíte byť svätí a nábožní vo svojom správaní vy, čo túžobne očakávate príchod Božieho dňa, keď sa nebesá rozplynú v ohni a živly roztopia v páľave?!“

Kresťania vedia, čo sa stane, a mali by žiť spôsobom, ktorý odráža toto chápanie. Tento život sa pominie a my by sme sa mali sústrediť na nové nebesia a zem, ktoré prídu. Náš „svätý a zbožný“ život by mal byť svedectvom pre tých, ktorí nepoznajú Spasiteľa a mali by sme o Ňom povedať ostatným, aby mohli uniknúť hroznému osudu, ktorý čaká tých, ktorí Ho odmietajú. Netrpezlivo očakávame Božieho Syna „ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vyslobodzuje od budúceho hnevu“ (1. Tesalonickým 1:10).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo hovorí Biblia o konci sveta?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries