settings icon
share icon
Otázka

Naplnili sa nejaké aspekty proroctiev o konci časov?

Odpoveď


Zjavenie 4:1 uvádza časť Písma, ktorá podrobne opisuje veci, ktoré sa majú diať. Nasledujú proroctvá o „koncoch časov“. Ešte sme nevošli do doby Súženia, zjavenia sa Antikrista, alebo iných udalostí „konca časov“. To, čo vidíme, je „príprava“ na tieto udalosti.

Ježiš povedal, že posledným dňom bude predchádzať niekoľko vecí: príde mnoho falošných Kristov, ktorí zvedú mnohých; budeme „počuť vojnový ryk a chýry o bojoch.“; a na rôznych miestach „budú hladomory a zemetrasenia“. Toto všetko „je začiatok útrap“ (Matúš 24,5-8). Dnešné správy sú plné falošných náboženstiev, vojen a prírodných katastrof. Vieme, že udalosti obdobia súženia budú zahŕňať všetko, čo Ježiš predpovedal (Zjavenie 6:1-8); súčasné udalosti sa zdajú byť predzvesťou väčších problémov.

Pavol varoval, že posledné dni prinesú výrazný nárast falošného učenia. „Duch však výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridŕžať bludných duchov a náuk démonov.“ (1. Timoteovi 4:1). Posledné dni sú popisované ako „nebezpečné časy“ kvôli čoraz horšiemu charakteru človeka a kvôli ľuďom, ktorí aktívne „odporujú pravde“ (2. Timoteovi 3:1-9; pozri tiež 2. Tesaloničanom 2:3). Zoznam toho, akí budú ľudia v posledných dňoch – sebeckí, budú milovať peniaze, budú chvastaví, namyslení, rúhači, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní, neláskaví, neľútostní, ohovárači, nezdržanliví, bezohľadní, bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážni, vystatovační, viac milujúci rozkoše ako Boha. Budú mať výzor nábožnosti, ale jej moc budú popierať – (2. Timoteovi 3:1-2) čo sa zdá byť presne zapadajúce do našej modernej doby.

Môžu byť nejaké pochybnosti o tom, že proroctvá o odpadnutí sa naplnia? Náš svet 21. storočia prijal morálny relativizmus, filozofiu, ktorá pošpiňuje dokonca aj cirkev. Napríklad pre mnohé denominácie je ťažké definovať manželstvo ako manželstvo medzi jedným mužom a jednou ženou a mnohí náboženskí vodcovia dnes otvorene podporujú homosexualitu. Biblia sa stala podriadenou honbe modernej cirkvi po príťažlivejšej „pravde“. Toto sú skutočne duchovne „nebezpečné časy“.

Vznik Európskej únie – a skutočnosť, že máme znovuzjednotené Nemecko – je vo svetle biblických proroctiev veľmi zaujímavý. „Desať prstov“ z Daniela 2:42 a desaťrohé zvieratá z Daniela 7:20 a Zjavenia 13:1 sú odkazmi na „oživenú“ Rímsku ríšu, ktorá bude pri moci pred Kristovým návratom. Hoci sa ešte musí vytvoriť presná politická štruktúra, jednotlivé časti možno považovať za zapadajúce.

V roku 1948 bol Izrael uznaný za suverénny štát, a to má dôsledky aj pre študenta Písma. Boh zasľúbil Abramovi, že jeho potomstvo bude mať Kanaán ako „večné vlastníctvo“ (Genesis 17:8) a Ezechiel prorokoval fyzické a duchovné vzkriesenie Izraela (Ezechiel 37). To, že Izrael ako národ má svoju vlastnú krajinu je dôležité vo svetle proroctiev o konci časov, kvôli dôležitosti Izraela v eschatológii (Daniel 10:14; 11:41; Zjavenie 11:8).

Hoci neexistuje žiadny biblický dôkaz, že veci uvedené vyššie sú naplnením konkrétnych proroctiev o konci časov, môžeme vidieť, koľko z týchto udalostí je podobných tomu, čo opisuje Biblia. V každom prípade máme dávať pozor na tieto znamenia, pretože Ježiš nám povedal, že deň Pánov – Jeho návratu pre tých čo mu patria – príde ako zlodej v noci (2. Petra 3:10), nečakaný a neohlásený. „Preto bedlite celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.“ (Lukáš 21:36).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Naplnili sa nejaké aspekty proroctiev o konci časov?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries