settings icon
share icon
Otázka

Kto je falošný prorok posledných čias?

Odpoveď


Falošný prorok posledných čias je opísaný v Zjavení 13:11-15. Hovorí sa o ňom aj ako o „druhej šelme“ (Zjavenie 16:13, 19:20, 20:10). Spolu s Antikristom a Satanom, ktorý ich oboch zmocňuje, je falošný prorok treťou osobou v nesvätej trojici.

Apoštol Ján opisuje túto osobu a dáva nám vodítka, ako ju identifikovať, keď sa objaví. Za prvé, vyjde zo zeme. To by mohlo znamenať, že vystúpi z pekla so všetkými démonickými silami pekla. Mohlo by to tiež znamenať, že pochádza z nízkych pomerov, tajných a neznámych, až kým nevtrhne na svetovú scénu po pravici Antikrista. Je opísaný, že má rohy ako baránok a hovorí ako drak. Rohy na jahňatách sú len malé hrbolčeky na ich hlavách, až kým z barančeka nevyrastie baran. Falošný prorok namiesto toho, aby mal množstvo hláv a rohov ako Antikrist ukazujúci svoju moc, silu a dravosť, prichádza ako baránok, pôvabne, s presvedčivými slovami, ktoré u ostatných vyvolávajú súcit a dobrú vôľu. Môže to byť mimoriadny kazateľ alebo rečník, ktorého slová s démonickou mocou oklamú zástupy. Ale hovorí ako drak, čo znamená, že jeho posolstvo je posolstvom draka. Zjavenie 12:9 identifikuje draka ako diabla a Satana.

Verš 12 nám hovorí o poslaní falošného proroka na zemi, ktorým je prinútiť ľudstvo uctievať Antikrista. Má všetku autoritu Antikrista, pretože rovnako ako on je falošný prorok zmocnený Satanom. Nie je jasné, či budú ľudia nútení uctievať Antikrista alebo či budú týmito mocnými bytosťami tak nadchnutí, že podľahnú klamu a budú ho uctievať dobrovoľne. Skutočnosť, že druhá šelma používa zázračné znamenia a zázraky vrátane ohňa z neba, aby potvrdila dôveryhodnosť ich oboch, by mohla naznačovať, že ľudia budú pred nimi padať v úcte pred ich mocou a posolstvom. Verš 14 ďalej hovorí, že klam bude taký veľký, že ľudia postavia Antikristovi modlu a budú ju uctievať. Pripomína to obrovský zlatý obraz Nabuchodonozora (Daniel 3), pred ktorým sa mali všetci pokloniť a vzdať hold. Zjavenie 14:9-11 však opisuje hrozný osud, ktorý čaká tých, ktorí uctievajú obraz Antikrista.

Tí, ktorí prežijú hrôzy Súženia až do tohto bodu, budú postavení pred dve ťažké rozhodnutia. Tí, ktorí sa odmietnu klaňať obrazu šelmy, budú podrobení smrti (v. 15), ale na tých, ktorí ju budú uctievať, padne Boží hnev. Obraz bude výnimočný v tom, že bude schopný „hovoriť“. To neznamená, že ožije – grécke slovo tu použité je pneuma, čo znamená „dych“ alebo „prúd“ vzduchu, nie slovo bios („život“) – ale znamená to, že bude mať nejaký druh schopnosti „dýchať“ posolstvo Antikrista a falošného proroka. Okrem toho, že obraz bude ich hovorcom, tak aj odsúdi na smrť tých, ktorí odmietnu uctievať nesvätý pár. V našom technologickom svete nie je ťažké si takýto scenár predstaviť.

Ktokoľvek sa nakoniec ukáže byť falošným prorokom, konečný svetový klam a záverečné odpadnutie budú veľké a celý svet bude zasiahnutý. Zvodcovia a falošní učitelia, ktorých dnes vidíme, sú predchodcami Antikrista a falošného proroka a my sa nimi nesmieme nechať oklamať. Týchto falošných učiteľov je veľa a posúvajú nás smerom ku konečnému kráľovstvu satana . Musíme verne ohlasovať spásonosné evanjelium Ježiša Krista a zachraňovať duše mužov a žien pred prichádzajúcou pohromou.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kto je falošný prorok posledných čias?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries