settings icon
share icon
Otázka

Islamský antikrist? Bude antikrist moslim?

Odpoveď


S rastúcim napätím na Blízkom východe v posledných rokoch a najmä s vyhláseniami šiitských moslimských extrémistov o dvanástom imámovi sa mnohí ľudia začali pýtať, ako to súvisí s biblickými proroctvami. Aby sme mohli odpovedať, musíme najprv zistiť, kto je dvanásty imám a čo sa od neho očakáva, že urobí pre islam. Po druhé, musíme preskúmať vyhlásenia šiitských moslimov vo vzťahu k týmto nádejam a po tretie, musíme sa pozrieť do Biblie, aby sme celú otázku objasnili.

V rámci šiitskej vetvy islamu bolo dvanásť imámov, čiže duchovných vodcov menovaných Alahom. Tie začali Imámom Alim, bratrancom Mohameda, ktorý si nárokoval byť prorockým nástupcom po Mohamedovej smrti. Okolo roku 868 sa jedenástemu imámovi narodil dvanásty imám, Abu al-Qasim Muhammad (alebo Muhammad al Mahdi). Pretože jeho otec bol intenzívne prenasledovaný, Mahdi bol poslaný do úkrytu, aby bol ochránený. Asi vo veku 6 rokov nakrátko vyšiel z úkrytu, keď jeho otca zabili, ale potom sa opäť schoval. Hovorí sa, že odvtedy sa skrýva v jaskyniach a nadprirodzene sa vráti tesne pred súdnym dňom, aby vykorenil všetku tyraniu a útlak a priniesol na zem harmóniu a mier. Je spasiteľom sveta v šiitskej teológii. Podľa jedného spisovateľa v Mahdím sa spája Mojžišova dôstojnosť, Ježišova milosť a Jóbova trpezlivosť v jednej dokonalej osobe.

Predpovede o dvanástom imámovi sa nápadne podobajú na biblické proroctvá o posledných časoch. Podľa islamského proroctva bude Mahdího návratu predchádzať množstvo udalostí počas troch rokov strašného svetového chaosu a nad Arabmi a svetom bude vládnuť sedem rokov. Jeho zjavenie bude sprevádzané dvomi vzkrieseniami, jedno bezbožného a jedno spravodlivého. Podľa šiitského učenia Ježiš akceptuje Mahdího vedenie a dve veľké vetvy Abrahámovej rodiny sa navždy spoja.

Ako s tým súvisia vyjadrenia šiitských moslimov, akým je napríklad iránsky prezident Mahmúd Ahmadínedžád? Ahmadínedžád je hlboko oddaný šiíta a tvrdí, že má osobne pripraviť svet na prichádzajúceho Mahdího. Aby bol svet zachránený, musí byť v stave chaosu a podrobenia a Ahmadínedžád sa cíti byť Alahom vedený, aby tomu pripravil cestu. Ahmadínedžád opakovane robil vyhlásenia o zničení nepriateľov islamu. Iránsky prezident a jeho kabinet údajne podpísali zmluvu s al-Mahdim, v ktorej sa zaväzujú k práci pre jeho dielo. Keď sa ho reportérka ABC Ann Curry v septembri 2009 priamo opýtala na jeho apokalyptické vyhlásenia, Ahmadínedžád povedal: „Imám... príde s logikou, s kultúrou, s vedou. Príde, aby už nebola vojna. Už žiadne nepriateľstvo, nenávisť. Už žiadny konflikt. Každého vyzve, aby vstúpil do bratskej lásky. Samozrejme, že sa vráti s Ježišom Kristom. Tí dvaja sa vrátia spolu. A spolu naplnia tento svet láskou.“

Čo má toto všetko spoločné s Antikristom? Podľa 2. Tesaloničanom 2:3-4 sa v posledných dňoch zjaví „muž hriechu“, ktorý sa postaví proti všetkému, čo nesie Božie meno a vyvýši sa nad tým. V Danielovi 7 čítame o Danielovom videní štyroch zvierat, ktoré predstavujú kráľovstvá, ktoré hrajú hlavnú úlohu v Božom prorockom pláne. Štvrtá šelma je opísaná (v. 7-8) ako strašná, hrozná, mimoriadne silná a odlišná od tých, ktoré boli pred ňou. Opisuje sa tiež, že má „malý roh“, ktorý vylomil iné tri rohy. Tento malý roh je často identifikovaný ako Antikrist. Vo verši 25 je opísaný, že hovorí „slová proti Najvyššiemu, bude sužovať svätých Najvyššieho, bude sa pokúšať zmeniť posvätné obdobia a predpisy. Do jeho ruky budú vydaní na čas a časy a polovicu času. “ (3 ½ roka). V Danielovi 8 sa spomína kráľ, ktorý povstane v posledných dňoch (v. 23-25), zničí mnoho ľudí a postaví sa proti Kristovi, ale tento kráľ bude zlomený. V Danielovi 9:27 je prorokované, že „knieža, ktoré príde“ uzavrie 7-ročnú zmluvu s mnohými ľuďmi a potom prinesie veľkú spúšť. Kto bude tento Antikrist? Nikto to s istotou nevie, ale je veľa teórií, vrátane možnosti, že bude Arabom.

Bez ohľadu na rôzne teórie existuje niekoľko paralel medzi Bibliou a šiitskou teológiou, ktoré by sme si mali všimnúť. Po prvé, Biblia hovorí, že kráľovstvo Antikrista bude vládnuť svetu sedem rokov a islam tvrdí, že dvanásty imám bude svetu vládnuť sedem rokov. Po druhé, moslimovia očakávajú tri roky chaosu pred odhalením dvanásteho imáma a Biblia hovorí o 3 ½ rokoch utrpenia, kým sa Antikrist odhalí znesvätením židovského chrámu. Po tretie, Antikrist je opísaný ako podvodník, ktorý tvrdí, že prináša mier, ale ktorý v skutočnosti prináša rozsiahlu vojnu; Očakáva sa, že dvanásty imám prinesie mier prostredníctvom masívnej vojny so zvyškom sveta.

Bude Antikrist moslimom? Len Boh vie. Existuje spojenie medzi islamskou a kresťanskou eschatológiou? Zdá sa, že existujú priame súvislosti, ale je to ako čítať opisy veľkej bitky, najprv z pohľadu porazeného, ktorý sa snaží zachovať si tvár, a potom z pohľadu víťaza. Kým neuvidíme naplnenie týchto vecí, musíme dbať na slová z 1. Jána 4:1-4: „Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú od Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. Božieho Ducha poznáte podľa tohto: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. Nijaký duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. Je to duch antikrista, o ktorom ste počuli, že príde. Ten je už vo svete. Deti, vy ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, čo je vo vás, je väčší ako ten, čo je vo svete.“

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Islamský antikrist? Bude antikrist moslim?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries