settings icon
share icon
Otázka

Čo sa stane pri konečnom súde?

Odpoveď


Prvá vec, ktorú treba pochopiť o poslednom súde, je, že sa mu nedá vyhnúť. Bez ohľadu na to, ako sa rozhodneme vykladať proroctvo o posledných časoch, je nám povedané, že „je ľuďom uložené raz umrieť a potom príde súd,“ (Hebrejom 9:27). Všetkých nás čaká stretnutie s naším Stvoriteľom. Apoštol Ján zaznamenal niektoré podrobnosti posledného súdu:

„Videl som veľký biely trón i toho, ktorý na ňom sedel. Spred neho utiekla zem i nebo a už nebolo pre ne miesta. Videl som mŕtvych, veľkých i malých; stáli pred trónom. A otvorili sa knihy. Aj iná kniha sa otvorila, kniha života. A mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa ich skutkov. Aj more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom. Aj smrť a podsvetie vydali mŕtvych, ktorí boli v nich. A každý bol súdený podľa svojich skutkov. Smrť a podsvetie boli zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto je druhá smrť, ohnivé jazero. A ak sa našiel niekto, kto nebol zapísaný v knihe života, bol hodený do ohnivého jazera.“ (Zjavenie 20:11-15).

Táto pozoruhodná pasáž nám predstavuje posledný súd – koniec ľudských dejín a začiatok večnosti. Môžeme si byť istí týmto: bude nás súdiť dokonalý Boh (Matúš 5:48; 1. Jána 1:5), takže nemôže dôjsť k omylom. To sa prejaví mnohými nepopierateľnými dôkazmi. Po prvé, Boh bude dokonale spravodlivý a nestranný (Skutky 10:34; Galaťanom 3:28). Po druhé, Boha nemožno oklamať (Galaťanom 6:7). Po tretie, Boh sa nedá ovplyvniť žiadnymi predsudkami, výhovorkami alebo klamstvami (Lukáš 14:16-24).

Ako Boh Syn, Ježiš Kristus bude sudcom (Ján 5:22). Všetci neveriaci budú súdení Kristom pred „veľkým bielym trónom“ a budú potrestaní podľa skutkov, ktoré vykonali. Biblia veľmi jasne hovorí, že neveriaci si hromadia proti sebe hnev (Rimanom 2:5) a že Boh „odplatí každému podľa jeho skutkov“ (Rim 2:6). (Veriaci budú tiež súdení na inom súde nazvanom „Kristova súdna stolica“ (Rimanom 14:10), ale keďže nám bola pripísaná Kristova spravodlivosť a naše mená sú zapísané v Knihe života, budeme odmenení, nie potrestaní, podľa našich skutkov.) Pri poslednom súde bude osud nespasených v rukách vševedúceho Boha, ktorý bude každého súdiť podľa stavu jeho duše.

Zatiaľ máme svoj osud vo vlastných rukách. Koniec cesty našej duše bude buď vo večnom nebi, alebo vo večnom pekle (Matúš 25:46). Musíme si vybrať, kde budeme, tým, že prijmeme alebo odmietneme Kristovu obeť v náš prospech, a túto voľbu musíme urobiť skôr, než sa náš fyzický život na tejto zemi skončí. Po smrti už nie je na výber a naším osudom je postaviť sa pred Boží trón, kde bude pred Ním všetko obnažené a odkryté (Židom 4:13). Rimanom 2:6 vyhlasuje, že Boh „odplatí každému podľa jeho skutkov“.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo sa stane pri konečnom súde?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries