settings icon
share icon
Otázka

Je možné vedieť, kedy sa Ježiš vráti?

Odpoveď


Matúš 24:36-44 hovorí: „No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec... Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.“

To neznamená, že Ježiš nikdy nebude vedieť, kedy sa vráti. Podobne je možné, že Matúš 24:36–44 naznačuje, že nikto v tom čase nemohol poznať načasovanie Ježišovho návratu, no Boh ho môže niekomu v budúcnosti odhaliť.

Okrem toho sa v Skutkoch 1:7 uvádza: „On im odpovedal: Nie je vašou vecou poznať časy alebo chvíle, ktoré určil svojou mocou Otec.“ Toto povedal Ježiš potom, čo sa Ho učeníci opýtali, či sa v tom čase chystá obnoviť kráľovstvo Izraela. Zdá sa, že to potvrdzuje posolstvo z Matúša 24. Nie je na nás, aby sme poznali načasovanie Ježišovho návratu. Je tu však aj otázka, na ktorý návrat sa tieto pasáže odvolávajú. Hovoria o vytrhnutí alebo o druhom príchode? Ktorý návrat je nepoznateľný – vytrhnutie, druhý príchod alebo oboje? Zatiaľ čo Vytrhnutie je prezentované ako bezprostredné a tajomné, načasovanie Druhého príchodu by mohlo byť potenciálne známe na základe proroctiev o konci časov.

Vyjadrime sa teda úplne jasne: neveríme, že Boh niekomu zjavil, kedy sa Ježiš vráti, a v Písme nevidíme nič, čo by naznačovalo, že Boh niekedy niekomu zjaví, kedy sa Ježiš vráti. Hoci slovo z Matúša 24:36–44 hovorilo priamo ľuďom Ježišovej doby, obsahuje aj všeobecný princíp. Nie je našou vecou poznať načasovanie Ježišovho návratu. Písmo nás nikde nenabáda, aby sme sa pokúsili určiť dátum. Skôr máme „bdieť, lebo nevieme, v ktorý deň príde náš Pán“ (v. 42). Máme „byť pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáme“ (v. 44). Ak by sme vedeli čas jeho návratu, už by sme nemuseli „bdieť“, alebo „byť pripravení“. Takže posolstvom Matúša 24:36-44 je to, že nie je možné, aby niekto poznal dátum, kedy sa Ježiš vráti.

Napriek tomuto jasnému biblickému princípu sa mnohí počas kresťanských dejín pokúšali prorokovať dátum, kedy sa Ježiš vráti. Bolo navrhnutých veľa takýchto dátumov a všetky boli nesprávne. Nedávno sa objavili dva, ľudovo navrhované dátumy: 21. máj 2011 a 21. december 2012. Dátum 21. december 2012 súvisí s mayským kalendárom a ako dôkaz nie sú použité žiadne biblické údaje. Dátum 21. mája 2011, „Deň súdu“, navrhol Harold Camping z Family Radio. Treba poznamenať, že Harold Camping predtým predpovedal, že Ježiš sa vráti v roku 1994. Je zrejmé, že sa Camping mýlil. Camping tvrdil, že má dôkazy o dátume 21. mája 2011 v Písme. Použitím špekulatívneho dátumu 4990 p. n. l. na dobu potopy a potom aplikovaním slova „že jeden deň je u Pána ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň“ z 2. Petra 3:8 na sedem dní v 1. Mojžišovej 7:4 a potom odpočítaním 7 000 rokov od roku 4990 došiel k výslednému roku 2011. Potom na základe „sedemnásteho dňa druhého mesiaca“ z 1. Mojžišovej 7:11 a podľa hebrejského kalendára určil dátum 21. máj. Je teda niečo pravdivé na Campingovej metodológii?

Po prvé, Camping jednoducho ignoroval druhú polovicu 2. Petra 3:8, „a tisíc rokov ako jeden deň“. Ďalej, 2. Petra 3:8 nie je návodom na datovanie posledných čias. 2. Petra 3:8 jednoducho hovorí, že Boh je nad časom. Boh je nadčasový, nekonečný a večný. Po druhé, nič v kontexte 1. Mojžišovej 7:4-11

nenaznačuje, že „sedem dní“ a „sedemnásty deň druhého mesiaca“ sa majú vykladať tak, že sa vzťahujú na čokoľvek iné, než to, čo Boh konkrétne povedal Noachovi. Po tretie, datovanie potopy na rok 4990 pred Kristom je prinajlepšom špekulatívne a bez explicitných biblických dôkazov. Campingov výpočet dátumu 21. mája 2011 sa rozpadol aj pri najzákladnejšom biblickom overovaní. No, bolo možné, aby sa Ježiš vrátil 21. mája 2011? Áno, ale je rovnako možné, že sa vráti v úplne inom čase. Mala konkrétna datovacia metodológia Harolda Campinga nejakú biblickú platnosť? Nie, nemala. Bohužiaľ, Camping a iní už určite vypočítajú nové budúce dátumy a pokúsia sa vysvetliť svoje omyly „chybami vo vzorci“, alebo niečím v podobnom zmysle.

Kľúčovými bodmi sú: (1) Biblia nás nikde nenabáda, aby sme sa pokúšali odhaliť načasovanie Ježišovho návratu a (2) Biblia neposkytuje žiadne explicitné údaje, podľa ktorých by sa dalo určiť načasovanie Ježišovho návratu. Namiesto zaoberania sa špekulatívnymi výpočtami v snahe zistiť, kedy sa Ježiš vráti, nás Biblia povzbudzuje, aby sme „bdeli“ a „boli pripravení“ (Matúš 24:42-44). Skutočnosť, že deň Ježišovho návratu nie je známy, by nás mala motivovať žiť každý deň vo svetle blížiaceho sa Kristovho návratu.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je možné vedieť, kedy sa Ježiš vráti?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries