settings icon
share icon
Otázka

Čo to znamená, že sa Ježiš vráti v noci ako zlodej?

Odpoveď


Návrat Ježiša Krista je prirovnaný k príchodu zlodeja v noci. Dve pasáže používajú formuláciu „zlodej v noci“: Matúš 24:43, „Uvedomte si predsa, že keby hospodár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bedlil by a nedovolil by mu vlúpať sa do domu.“ a 1. Tesalonickým 5:2: „lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci“.

V Matúšovi 24 Ježiš hovorí o svojom druhom príchode na konci súženia. Pavol to v 1. Tesaloničanom 5 nazýva „Pánov deň“ . Toto je deň Božej odplaty, keď sa budú nebeské mocnosti chvieť a na nebi bude vidieť „znamenie Syna človeka“ (Matúš 24:29–30). Ježiš hovorí, že sa to stane „po súžení tých dní“ (verš 29, Ekumenický preklad), čo je opis, ktorý odlišuje túto udalosť od vytrhnutia, ktoré bude pred súžením.

Čím bude tento druhý príchod podobný príchodu zlodeja v noci? Kľúčovým prvkom Ježišovho prirovnania je to, že nikto nebude vedieť, kedy sa vráti. Tak ako zlodej zaskočí domácnosť, Ježiš prekvapí neveriaci svet, keď sa vráti, aby ho súdil. Ľudia budú „jesť a piť, ženiť sa a vydávať“ (verš 38), ako keby mali všetok čas na svete. Ale potom, skôr ako si to uvedomia, príde na nich Súdny deň (verše 40–41). Pavol to vyjadruje takto: „Keď budú hovoriť: Je pokoj a istota!, vtedy ich znenazdania prepadne záhuba ako pôrodné bolesti rodičku a neuniknú.“ (1. Tesalonickým 5:3).

Veriaci sa neboja tohto rýchleho a náhleho súdu; „nočný zlodej“ nás nezaskočí. Kresťania sú v samostatnej kategórii: „No vy, bratia, nežijete v tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej.“ (1. Tesalonickým 5:4). Len tí, čo sú v tme, budú nevedomí, ale my sme „synmi svetla a synmi dňa.“ (verš 5). Chvála Pánovi: „Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista,“ (verš 9).

Nespasení by mali dbať na Ježišovo varovanie: „Buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, keď ho nebudete čakať“ (Matúš 24:44). Ako môžeš byť pripravený? Boh ti poskytol spôsob, ako uniknúť súdu. Tou cestou je Ježiš Kristus (Ján 14:6). Ak prijmete Ježiša ako svojho Pána a Spasiteľa, získate odpustenie hriechov, milosrdenstvo a spasenie s prísľubom večného života (Ján 3:16; Efezanom 2:8–9). „Zlodej“ prichádza, ale ty môžeš byť dieťaťom dňa. Neodkladaj to, toto je „milostivý rok Pánov“ (Lukáš 4:19).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo to znamená, že sa Ježiš vráti v noci ako zlodej?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries