settings icon
share icon
Otázka

Ako môžem pochopiť knihu Zjavenia?

Odpoveď


Kľúčom k výkladu Biblie a najmä knihy Zjavenia je mať konzistentnú hermenautiku. Hermenautika je učenie o princípoch výkladu Biblie. Inými slovami, je to spôsob ako vykladáme Písmo. Zdravá hermenautika alebo zdravý výklad Písma znamená, že ak autor určitého verša alebo oddiela nepíše v obrazoch, tak text máme chápať v jeho základnom význame. Nemame hľadať iné významy textu, ak text hovorí jasne. A nie je ani na nás, aby sme „zduchovňovali“ určité texty, ak autor vedený Duchom Svätým hovoril presne to, čo je napísané.

Jeden z príkladov je Zjavenie 20. Mnohí ľudia na rozličné spôsoby chápu zmysel tisícročného kráľovstva. Text vôbec nedáva miesta rozjímaniu, že to znamená niečo iné ako časové obdobie, ktoré trvá tisíc rokov.

Jednoduchý prehľad o knihe Zjavenia sa nachádza v Zjavení 1:19. Vzkriesený a vyvýšený Kristus hovorí Jánovi: „napíš teda čo si videl, aj čo je, aj čo sa má diať potom.“ Veci, ktoré Ján videl sú opísané v prvej kapitole. Veci, ktoré boli (v Jánovej dobe) sú zapísané v druhej a tretej kapitole (odkazy zborom) a veci ktoré sa majú diať sú zapísané od 4-22.

Všeobecne povedané, kapitoly 4-18 hovoria o Božom súde na zemi. Tento súd nie je pre cirkev (1. Tesaloničanom 5:2,9). Skôr než sa začne súd, cirkev bude vzatá zo zeme v udalosti, ktorú voláme vytrženie (1. Tesaloničanom 4:13-18; 1. Korinťanom 15:51-52). Kapitoly 4-18 hovoria o súženiach Jákobových – súženia Izraela (Jeremáš 30:7; Daniel 9:12, 12:1). Taktiež, je to doba, keď Boh bude súdiť neveriacich pre ich odmietnutie Boha.

Kapitola 19 hovorí o Kristovom príchode s cirkvou, ako Jeho nevestou. Porazí šelmu a falošného proroka a uvrhne ich do ohnivého jazera. V 20. kapitole Kristus zviaže satana a hodí ho do priepasti. Potom Kristus založí svoje kráľovstvo na zemi, ktoré bude trvať 1000 rokov. Na konci týchto 1000 rokov Satan bude vyslobodený a povedie vzburu proti Bohu. Bude rýchlo porazený a uvrhnutý do ohnivého jazera. Potom príde posledný súd, súd pre všetkých neveriacich, kde aj oni budú uvrhnutí do ohnivého jazera.

Kapitoly 21 a 22 hovoria o večnosti. V týchto kapitolách Boh opisuje, aká bude večnosť s Ním. Kniha Zjavenia je pochopiteľná. Boh by nám ju nedal, keby sme ju nemohli pochopiť. Kľúčom na pochopenie tejto knihy je, aby sme ju brali presne tak ako je napísaná – hovorí to, čo znamená a znamená to, čo hovorí.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako môžem pochopiť knihu Zjavenia?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries