settings icon
share icon
Otázka

Aké sú silné a slabé stránky midtribulačného pohľadu na vytrhnutie (midtribulacionizmu)?

Odpoveď


Z eschatologického hľadiska je dôležité pamätať na to, že takmer všetci kresťania sa zhodujú v troch veciach: 1) bude doba Súženia, aké svet ešte nevidel, 2) druhý príchod Ježiša Krista a 3) prechod veriacich zo smrteľnosti do nesmrteľnosti, všeobecne známy ako vytrhnutie (Ján 14:1-3; 1. Korinťanom 15:51-52; 1. Tesaloničanom 4:16-17). Otázkou je, kedy dôjde k vytrhnutiu v súvislosti so Súžením a Druhým príchodom. Tri hlavné teórie týkajúce sa načasovania vytrhnutia sú pretribulacionizmus (viera, že vytrhnutie nastane pred začiatkom súženia), midtribulacionizmus (viera, že vytrhnutie nastane uprostred súženia) a posttribulacionizmus (viera, že vytrhnutie nastane na konci Súženia). Tento článok sa zaoberá špecificky midtribulačným pohľadom.

Midtribulacionizmus učí, že vytrhnutie nastane v strede doby súženia. V tom čase zaznie siedma trúba (Zjavenie 11:15), cirkev sa stretne s Kristom v povetrí, a potom sa na zem vylejú súdy z čaší Božieho hnevu (Zjavenie 15–16) v čase známom ako Veľké súženie. Inými slovami, vytrhnutie a Kristov druhý príchod (na ustanovenie Jeho kráľovstva) sú oddelené obdobím tri a pol roka. Podľa tohto názoru cirkev prechádza prvou polovicou súženia, ale je ušetrená od najhoršieho súženia, ktoré sa udeje za posledných tri a pol roka súženia. Veľmi blízka k midtribulacionizmu je viera vo vytrhnutie „pred hnevom“, t. j. viera, že cirkev bude vychvátená do neba pred veľkým dňom hnevu (Zjavenie 6:17).

Na podporu svojho názoru poukazujú midtribulacionisti na chronológiu uvedenú v 2. Tesaloničanom 2:1-3. Poradie udalostí je nasledovné: 1) odpadnutie od viery, 2) zjavenie sa Antikrista a 3) Deň Kristov. Midtribulačný pohľad na súženie učí, že Antikrist sa nezjaví, kým neuvidíme stáť na svätom mieste „ohavnosť spustošenia“ (Matúš 24:15), ku ktorej dôjde v strede súženia (Daniel 9:27). Tiež midtribulacionisti interpretujú „Kristov deň“ ako vychvátenie; preto cirkev nebude vyzdvihnutá do neba, kým nebude zjavený Antikrist.

Ďalším základným učením midtribulacionizmu je, že trúba z 1. Korinťanom 15:52 je tá istá trúba, o ktorej sa hovorí v Zjavení 11:15. Trúba zo Zjavenia 11 je posledná zo série trúb; preto dáva zmysel, že by to mohla byť „posledná trúba“ z 1. Korinťanom 15. Táto logika však zlyháva vzhľadom na účel trúb. Trúba, ktorá zaznie pri vytrhnutí, je Božia trúba, ktorá bude ohlasovať milosť pre Božích vyvolených (1. Tesaloničanom 4:16), ale tá v Zjavení 11 bude predzvesťou súdu - vyhlásenia záhuby pre bezbožných. Ďalej, siedma trúba v Zjavení nie je „poslednou“ trúbou chronologicky – Matúš 24:31 hovorí o neskoršej trúbe, ktorá zaznieva na začiatku Kristovho kráľovstva.

Prvý list Tesaloničanom 5:9 hovorí, že cirkev nebola určená na hnev, ale aby prijala spasenie. Zdá sa, že to naznačuje, že veriaci nezažijú Súženie. Midtribulacionizmus však interpretuje „hnev“ len ako odkaz na druhú polovicu Súženia – konkrétne na nádoby súdu. Obmedzenie slova takýmto spôsobom sa však zdá byť neopodstatnené. Hrozné súdy obsiahnuté v pečatiach a trúbách – vrátane hladu, otrávených riek, zatemneného mesiaca, krviprelievania, zemetrasení a múk – možno tiež považovať za Boží hnev.

Midtribulacionizmus umiestňuje vytrhnutie do Zjavenia 11, pred začiatkom „veľkého súženia“. S týmto umiestnením v chronológii Zjavenia sú dva problémy. Po prvé, jediný výskyt výrazu „veľké súženie“ v celej knihe Zjavenia je v 7:14. Po druhé, jediný odkaz na „veľký deň hnevu“ je v Zjavení 6:17. Obe tieto referencie prichádzajú príliš skoro pre midtribulačné vytrhnutie.

A posledná slabina pohľadu midtribulacionizmu je zdieľaná ďalšími dvoma teóriami: menovite Biblia neuvádza jednoznačnú časovú líniu týkajúcu sa budúcich udalostí. Písmo výslovne nevyučuje, ktorý z prístupov je správny, a to je dôvod, prečo máme rôzne názory na koniec časov a určitú rozmanitosť v tom, ako by mali byť súvisiace proroctvá zosúladené.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aké sú silné a slabé stránky midtribulačného pohľadu na vytrhnutie (midtribulacionizmu)?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries