Čo je to vytrženie cirkvi?


Otázka: Čo je to vytrženie cirkvi?

Odpoveď:
Slovo „vytrženie“ sa v Biblii neobjavuje. Koncept vytrženia sa predsa jasne vyučuje v Písme. Vytrženie je udalosť, ktorou Boh odstráni všetkých veriacich zo zeme s cieľom urobiť cestu pre Jeho spravodlivý súd, ktorý sa vyleje na zem počas obdobia súženia. Vytrženie je v prvom rade spomenuté v 1 Tesalonickým 4:13-18, kde opisuje vytrženie ako Božie vzkriesenie svojich veriacich, ktorí sú mŕtvi dávajúc im oslávené telá. „Lebo na povel, na hlas archanjela a zvuk Božej poľnice sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví. Potom my, čo žijeme a zostaneme, budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme navždy s Pánom.“ (1 Tesalonickým 4:16-17).

1 Korinťanom 15:50-54 sa sústreďuje na okamžitú prirodzenosť vytrženia a na oslávené telá, ktoré dostaneme. „Hľa, poviem vám tajomstvo: Nie všetci umrieme, ale všetci sa premeníme: razom, v jednom okamihu, na zvuk poslednej poľnice. Lebo keď zaznie, mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme.“ (1 Korinťanom 15:51-52). Vytrženie je slávna udalosť, ktorú by sme všetci mali túžobne očakávať. Konečne budeme slobodní od hriechu. Budeme v Božej prítomnosti navždy. Existuje príliš veľa debát ohľadom zmyslu a oblasti vytrženia. To však nie je Boží zámer. Čo sa to týka vytrženia, Boh radšej chce, aby sme sa „povzbudzovali jeden druhého týmito slovami“.

English
Návrat na slovenskú Domovská stránka
Čo je to vytrženie cirkvi?

Zistite, ako ...

Strávte večnosť s BohomPrijať odpustenie od Boha