settings icon
share icon
Otázka

Čo je to Veľké súženie?

Odpoveď


Súženie je budúce časové obdobie, keď Pán uskutoční aspoň dva aspekty svojho plánu: 1) dokončí svoje káznenie izraelského národa (Daniel 9:24) a 2) bude súdiť neveriacich, bezbožných obyvateľov zeme (Zjavenie 6 - 18). Súženie bude trvať sedem rokov. To je určené pochopením sedemdesiatich týždňov Daniela (Daniel 9:24-27; pozri tiež článok o Súžení). Veľké súženie je posledná polovica obdobia súženia, ktorá trvá tri a pol roka. Od obdobia Súženia sa odlišuje tým, že sa zjaví Šelma alebo Antikrist a v tomto čase sa Boží hnev veľmi zintenzívni. Preto je na tomto mieste dôležité zdôrazniť, že súženie a veľké súženie nie sú synonymá. V rámci eschatológie (štúdia budúcich vecí) sa súženie vzťahuje na celé sedemročné obdobie, zatiaľ čo „veľké súženie“ sa vzťahuje na druhú polovicu súženia.

Je to sám Kristus, kto použil frázu „Veľké súženie“ s odkazom na poslednú polovicu súženia. V Matúšovi 24:21 Ježiš hovorí: „lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz a ani viac nebude“. V tomto verši Ježiš odkazuje na udalosť z Matúša 24:15, ktorá opisuje zjavenie sa ohavnosti spustošenia, muža známeho aj ako Antikrist. Aj Ježiš v Matúšovi 24:29-30 uvádza: „Hneď po súžení tých dní... Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uzrú Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou.“ V tejto pasáži Ježiš definuje Veľké súženie (v. 21) začínajúce odhalením ohavnosti spustošenia (v. 15) a končiace Kristovým druhým príchodom (v. 30).

Ďalšie pasáže, ktoré sa odvolávajú na Veľké súženie, sú Daniel 12:1b, ktorý hovorí: „Nastane čas súženia, akého nebolo od začiatku národa až doteraz.“ Zdá sa, že Ježiš citoval tento verš, keď hovoril slová zaznamenané v Matúšovi 24:21. Na Veľké súženie sa vzťahuje aj Jeremiáš 30:7, „Beda, lebo veľký je tento deň, niet mu podobného, čas úzkosti pre Jákoba, ale bude z neho vyslobodený.“ Výraz „Jákobove súženie“ sa vzťahuje na izraelský národ, ktorý zažije prenasledovanie a také prírodné katastrofy, aké tu ešte neboli.

Ak vezmeme do úvahy informácie, ktoré nám dal Kristus v Matúšovi 24:15-30, je ľahké dospieť k záveru, že začiatok Veľkého súženia má veľa spoločného s ohavnosťou spustošenia, skutkom Antikrista. V Danielovi 9:26-27 nachádzame, že tento muž uzavrie „zmluvu“ (mierovú zmluvu) so svetom na sedem rokov („jeden „týždeň“; opäť pozri článok o Súžení). V polovici sedemročného obdobia – „uprostred týždňa“ – tento muž poruší zmluvu, ktorú uzavrel, a prestane zábitná obeť aj obetný dar obilný, čo konkrétne odkazuje na jeho činy v budúcom chráme. Zjavenie 13:1-10 poskytuje ešte viac podrobností o čine šelmy a rovnako dôležité je aj overenie dĺžky času, počas ktorého bude pri moci. Zjavenie 13:5 hovorí, že bude pri moci 42 mesiacov, čo je tri a pol roka, čo je dĺžka Veľkého súženia.

Zjavenie nám ponúka najviac informácií o Veľkom súžení. Od Zjavenia 13, keď je zjavená šelma, až po návrat Krista v Zjavení 19, nám je daný obraz Božieho hnevu na zemi pre neveru a vzburu (Zjavenie 16-18). Je to tiež obraz toho, ako Boh vychováva a zároveň chráni svoj ľud Izrael (Zjavenie 14:1-5), kým nedodrží svoj sľub Izraelu tým, že zriadi pozemské kráľovstvo (Zjavenie 20:4-6).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to Veľké súženie?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries