settings icon
share icon
Otázka

Ktorý je druhý príchod Ježiša Krista?

Odpoveď


Druhý príchod Ježiša Krista je nádej všetkých veriacich, že Boh má všetky veci pod kontrolou a že je verný svojim sľubom a proroctvám vo Svojom slove. Pri svojom prvom príchode, Ježiš Kristus prišiel ako bábätko do maštale do Betlehemu, presne tak ako to bolo predpovedané. Ježiš vyplnil mnohé proroctvá o Mesiášovi počas svojho narodenia, života, služby, smrti a vzkriesenia. Predsa, existujú nejaké proroctvá o Mesiášovi, ktoré Ježiš nevyplnil, alebo ešte nevyplnil. Druhý Kristov príchod bude navrátenie Krista, aby splnil zvyšné proroctvá. Pri svojom prvom príchode, Ježiš bol trpiaci sluha. Pri svojom druhom príchode, Ježiš bude víťazný Kráľ. Pri svojom prvom príchode, Ježiš prišiel v najponíženejších okolnostiach. Pri svojom druhom príchode, Ježiš príde s nebeskými vojskami po Jeho boku.

Starozmluvní proroci nerobili rozdiel medzi týmito dvoma príchodmi. Toto sa môže vidieť v Písme v Izaiášovi 7:14; 9:6-7; a Zachariášovi 14:4. Ako dôsledok proroctiev, ktoré zdanlivo hovoria o dvoch rozličných osobách, mnohí Židovskí učitelia verili, že prídu obaja, Mesiáš, ktorý má trpieť a Mesiáš, ktorý má podmaniť. To, čo im uniklo je, že jeden a ten istý Mesiáš vyplní obe úlohy.

Ježiš splnil úlohu trpiaceho sluhu (Izaiáš 53) pri svojom prvom príchode. Ježiš splní úlohu Izraelského vykupiteľa a Kráľa pri svojom druhom príchode. Zachariáš 12:10 a Zjavenie 1:7 popisujúc druhý príchod, pozerajú dozadu, na čas, keď bol Ježiš ukrižovaný. Izrael a celý svet bude ľutovať, že neprijal Mesiáša prvýkrát, keď prišiel.

Keďže Ježiš vystúpil na nebo, anjeli objavili apoštolom: „Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať.“ (Skutky 1:11). Zachariáš 14:4 identifikuje miesto druhého príchodu ako Olivový vrch. Matúš 24:30 objavuje: „Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou.“ Títovi 2:13 opisuje druhý príchod ako „slávny príchod“.

O druhom príchode sa hovorí v najväčších detailoch v Zjavení 19:11-16: „Potom som videl otvorené nebo a hľa, biely kôň - a ten, čo sedel na ňom, sa volal Verný a Pravdivý; spravodlivo súdi i bojuje. Oči mal ako plameň ohňa a na hlave mnoho diadémov. Napísané mal meno, ktoré nik nepozná, iba on sám. Oblečený bol v odeve skropenom krvou a jeho meno je: Božie Slovo. Za ním išli nebeské vojská na bielych koňoch, oblečené do čistého bieleho kmentu. Z jeho úst vychádzal ostrý meč, aby ním bil národy; a on bude nad nimi panovať žezlom železným; sám bude šliapať lis vína rozhorčeného hnevu všemohúceho Boha. Na plášti a na bedrách má napísané meno: KRÁĽ KRÁĽOV A PÁN PÁNOV.“

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ktorý je druhý príchod Ježiša Krista?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries