settings icon
share icon
Otázka

Kto sú tí 144.000?

Odpoveď


Kniha Zjavenia každému tlmočníkovi predstavuje určitú výzvu. Kniha je zložená zo živých obrazov a symbolov, ktoré ľudia rôznorodo vysvetľovali, v závislosti od toho, aké mali predsudky o knihe ako celku. Existujú štyri hlavné interpretačné prístupy ku knihe Zjavenia: 1. Preteristický (väčšina dianí z knihy Zjavenia sa už uskutočnila do konca 1. storočia), 2. Historický (hľadí na Zjavenie ako prehľad cirkevných dejín od apoštolských čias po súčasnosť), 3. Idealistický (hľadí na Zjavenie ako na opis boja medzi dobrom a zlom), 4. Futuristický (hľadí na Zjavenie ako na budúce veci, ktoré sa majú stať). Zo všetkých štyroch, iba futuristický prístup interpretuje Zjavenie v gramaticko-historickom kontexte, ako čo sa interpretujú aj ostatné knihy Písma. Futuristický prístup je pravdepodobnejší aj kvôli tomu, že sama kniha je prorocká (Zjavenie 1:3; 22:7, 10, 18, 19).

Takže, odpoveď na otázku „kto sú tí 144.000?“ závisí aj od toho, aký bude prístup k vysvetleniu knihy Zjavenia. Okrem futuristického prístupu, všetky ostatné prístupy chápu tých 144.000 symbolicky – ako predstaviteľov cirkvi a číslo 144.000 je číslo totality – úplné číslo – cirkvi. Ale keď vezmeme toto číslo ako počet ľudí: „Počul som počet označených: sto štyridsaťštyritisíc zo všetkých kmeňov izraelských“ (Zjavenie 7:4), nič iné sa nenaznačuje, okrem toho, že je toto doslovný počet Židov, 12.000 z každého kmeňu Izraelského. Nový zákon nikde nepodáva stotožnenie Izraela s cirkvou.

Títo Židia sú „zapečatení“, čo znamená, že Boh ich chráni od posledného súdu a od Antikrista v dobe súženia (pozrite si Zjavenie 6:17, kde sa ľudia pýtajú: kto obstojí?). Doba súženia je budúce sedemročné obdobie počas ktorého Boh ustanoví súd proti tým, ktorí ho odmietli a dokončí svoj plán spasenia pre Izrael. Všetko toto sa stane na základe Božieho zjavenia prorokovi Danielovi (Daniel 9:24-27). 144.000 Židov je vlastne „prvotina Bohu“ (Zjavenie 14:4) vykúpeného Izraela, ktoré bolo prorokované (Zachariáš 12:10; Rimanom 11:25-27) a ich úloha je, aby šírili evanjelium po vytržení, počas doby súženia. A ako výsledok ich služby bude „veľký zástup zo všetkých národov, kmeňov, ľudí a jazykov, ktorých nikto nemohol spočítať“ (Zjavenie 7:9), ktorý uverí v Ježiša.

Veľa zmätku, pokiaľ ide o 144.000 je výsledkom falošného učenia Jehovových svedkov. Jehovovi svedkovia tvrdia, že 144.000 je počet ľudí, ktorí budú vládnuť s Kristom v nebi a budú tráviť večnosť s Bohom. Tí 144.000 majú – ako to hovoria Jehovovi svedkovia – nebeskú nádej. Ostatní, ktorí nie sú medzi tými 144.000 majú iba zemskú nádej – raj na zemi, ktorým bude spravovať Ježiš a tí 144.000. Je jasné, že učenie Jehovových svedkov vlastne zakladá kastové spoločenstvo s vládnucou vrstvou (144.000). Biblia nás neučí o dvojklasovej spoločnosti. Je pravda, že na základe Zjavenia 20:4 budú ľudia vládnuť v tisícročí s Kristom. Títo ľudia budú zahŕňať cirkev (veriaci v Ježiša Krista), starozákonných svätých (veriaci, ktorí zomreli skôr než Kristus prišiel na zem) a svätých z doby súženia (tí, ktorí prijali Ježiša počas doby súženia). Biblia nedáva počtový limit na týchto ľudí. Taktiež, tisícročie sa odlišuje od večnosti, ktorá nastupuje po ukončení tisícročia. Potom Boh bude prebývať s nami v Novom Jeruzaleme. On bude naším Bohom a my budeme Jeho ľudom (Zjavenie 21:3). Dedičstvo nám je zasľúbené Kristom a spečatené Duchom Svätým (Efezanom 1:13-14) a my budeme spoludediči Kristovi (Rimanom 8:17).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kto sú tí 144.000?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries