settings icon
share icon
Otázka

Aké sú silné a slabé stránky názoru (posttribulácia), že vychvátenie bude po veľkom súžení?

Odpoveď


Ak sa zamýšľame nad akoukoľvek otázkou, ktorá sa týka eschatológie (štúdie posledných časov), je dôležité pamätať na to, že väčšina kresťanov sa zhodne na týchto 3 veciach:

1) Prichádza čas veľkého súženia, aké ešte svet nevidel
2) Po súžení príde Kristus a ustanoví svoje kráľovstvo na zemi
3) Príde vychvátenie - „vytrhnutie“ zo smrteľného do nesmrteľného - ktoré sa bude týkať veriacich, tak ako je to opísané v Ján 14:1-3, 1. Korinťanom 15:51-52 a v 1. Tesaloničanom 4:16-17.

Jediná otázka sa týka času vychvátenia: kedy bude vychvátenie vo vzťahu k súženiu a druhému príchodu Pána Ježiša?

Existujú tri základné teórie týkajúce sa času vychvátenia:

1) pretribulácia - vychvátenie bude pred začatím veľkého súženia
2) midtribulácia - vychvátenie bude uprostred súženia
3) posttribulácia - vychvátenie bude na konci súženia

V tomto článku sa budeme zaoberať pohľadom posttribulácie.

Posttribulácia učí, že vychvátenie príde na konci súženia. V tom čase sa cirkev vo vzduchu stretne s Kristom a vrátia sa na zem zahájiť Kristove kráľovstvo na zemi. Inak povedané, vychvátenie a druhý Kristov príchod (ustanovenie Jeho kráľovstva) prebehne takmer súčasne. Podľa tohto pohľadu, cirkev prejde celým sedem ročným súžením. Rímskokatolícka, Grécka ortodoxná cirkev a veľa protestantských denominácií zastávajú posttribulačný pohľad na vychvátenie.

Silnou stránkou posttribulácie je, že Ježiš vo svojich rečiach o posledných časoch povedal, že sa vráti po „veľkom súžení“ (Matúš 24:21, 29). Kniha Zjavenie zmieňuje len jeden Pánov príchod a ten sa objavuje po súžení (Zjavenie 19-20). Časti ako Zjavenie 13:7 a 20:9 tiež podporujú tento pohľad v tom, že zjavne svätý budú v súžení. Ďalej, vzkriesenie z mŕtvych v Zjavenie 20:5 je nazvané „prvé vzkriesenie“. Zástancovia posttribulácie tvrdia, že keďže „prvé“ vzkriesenie príde po súžení, vzkriesenie spojené s vychvátením spomenuté v 1. Tesaloničanom 4:16 nemôže prísť predtým.

Zástancovia posttribulácie tiež poukazujú na to, že Boží ľud už zažil časy silného prenasledovania a skúšok. Takže by nás nemalo prekvapovať, že cirkev tiež zažije veľké súženie posledných časov. Tento pohľad tiež odlišuje „Satanov hnev“ (alebo hnev človeka) od „Božieho hnevu“ v knihe Zjavenia. Satanov hnev je upriamený voči svätým a Boh ho povoľuje ako prostriedok očistenia Jeho verných. Na druhej strane Boží hnev je vyliaty na antikrista a jeho bezbožné kráľovstvo a Boh ochráni svoj ľud od tohto trestu.

Slabou stránkou posttribulácie je jasné učenie Písma, že pre tých, ktorí sú v Kristovi nieto odsúdenia a nezažijú vyliatie Božieho hnevu (Rimanom 8:1). Kým sú niektoré súdy počas súženia špeciálne zamerané na nespasených, veľa ďalších súdov ako zemetrasenia, padanie hviezd a hlad zasiahnu rovnako spasených aj nespasených. Takže ak veriaci prejdú veľkým súžením, zažijú vyliatie Božieho hnevu v protiklade s Rimanom 8:1.

Ďalšou slabosťou tohto pohľadu je, že súženie do istej miery alegorizuje. Veľa zástancov posttribulácie učí, že teraz už žijeme v čase súženia, v skutočnosti, niektorí hovoria, že súženie začalo hneď po Letniciach v Skutkoch 2. Toto učenie ignoruje vlastnosť súženia opísanú v Matúš 24:21, že to bude neporovnateľný čas biedy v histórii sveta. Zástancovia posttribulácie tiež čelia ťažkostiam vo vysvetľovaní chýbajúceho slova „cirkev“ vo všetkých biblických odsekoch, ktoré sa vzťahujú k veľkému súženiu. Dokonca ani v Zjavení 4-21 kapitole, ktoré je najdlhším opisom veľkého súženia v celom Písme, sa slovo „cirkev“ nikde nevyskytuje. Zástancovia posttribulácie sa musia domnievať, že slovo „svätý“ v Zjavení 4-21, znamená cirkev, aj keď je použité iné grécke slovo.

Posledná slabosť pohľadu posttribulácie je spoločná s ďalšími dvoma teóriami: Biblia nedáva vyslovene presný čas pokiaľ ide o budúce udalosti. Písmo neurčuje, ktorý pohľad je správny, preto nájdeme toľko rozdielnych názorov týkajúcich sa posledných časov a rozmanitosť v tom, ako by mali byť zladené proroctvá.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aké sú silné a slabé stránky názoru (posttribulácia), že vychvátenie bude po veľkom súžení?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries