settings icon
share icon
Otázka

Čo je to tisícročné kráľovstvo a či sa má chápať doslovne?

Odpoveď


Tisícročné kráľovstvo je názov určený pre 1000 rokov vlády Ježiša Krista na zemi. Niektorí sa snažia interpretovať 1000 rokov na alegorický spôsob. Niektorí si myslia, že je 1000 rokov iba spôsob ako zdôrazniť „dlhé časové obdobie“. Dôvodom toho je fakt, že niektorí neočakávajú opravdivé vládnutie Ježiša Krista na zemi. Medzitým, šesť kráť v Zjavení 20:2-7, sa za tisícročné kráľovstvo špecificky hovorí, že trvá 1000 rokov. Keby Boh chcel povedať „dlhé časové obdobie“, mohol to veľmi ľahko urobiť, bez toho, aby výlučne a opakovane spomenul presný časový rámec.

Biblia nám hovorí, že keď sa Kristus vráti na zem, ustanoví seba za Kráľa v Jeruzaleme, ktorý bude sedieť na Dávidovom tróne (Lukáš 1:32-33). Bezpodmienečné zmluvy vyžadujú doslovný, fyzický návrat Krista, ktorý ustanoví svoje kráľovstvo. Abrahámova zmluva sľubuje Izraelu krajinu, potomkov, vládcu a duchovné požehnanie (1 Mojžišova 12:1-3). Palestínska zmluva sľubuje Izraelu obnovenie zeme a zajatie zeme (5 Mojžišova 30:31-34). Dávidova zmluva sľubuje Izraelu odpustenie – spôsob ktorým môže byť národ požehnaný (Jeremiáš 31:31-34).

Pri druhom príchode, tieto zmluvy sa vyplnia, tiež aj Izrael bude znova zhrnutý zo všetkých národov (Matúš 24:31), obrátený (Zachariáš 12:10-14) a bude navrátený do zeme, v ktorej bude vládnuť Mesiáš, Ježiš Kristus. Biblia hovorí o podmienkach počas tisícročného kráľovstva, že bude dokonalé prostredie ako fyzicky, tak aj duchovne. To bude čas pokoja (Micheáš 4:2-4; Izaiáš 32:17-18); radosti (Izaiáš 61:7,10); pohodlia (Izaiáš 40:1-2); nebude chudoby (Ámos 9:13-15) alebo choroby (Joel 2:28-29). Biblia nám tiež hovorí, že iba veriaci vojdú do tisícročného kráľovstva. Pre toto, bude to čas úplnej spravodlivosti (Matúš 25:37; Žalm 24:3-4); poslušnosti (Jeremiáš 31:33); svätosti (Izaiáš 35:8); pravdy (Izaiáš 65:16); a plnosti Ducha Svätého (Joel 2:28-29). Kristus bude vládnuť ako kráľ (Izaiáš 9:3-7; 11:1-10), s Dávidom ako vladárom (Jeremiáš 33:15,17,21; Ámos 9:11). Šľachtici a správcovia budú tiež vládnuť (Izaiáš 32:1; Matúš 19:28). Jeruzalem bude „politické“ centrum sveta (Zachariáš 8:3).

Zjavenie 20:2-7 dáva jednoduché a presné časové obdobie pre tisícročné kráľovstvo. Aj bez týchto biblických veršov existuje bezpočetne iných, ktoré poukazujú na vládu Mesiáša na zemi. Splnenie mnohých Božích zmlúv a sľubov leží na opravdivom, fyzickom budúcom kráľovstve. Neexistuje pevný základ pre popieranie doslovného chápania tisícročného kráľovstva a jeho trvania 1000 rokov.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to tisícročné kráľovstvo a či sa má chápať doslovne?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries