settings icon
share icon
Otázka

Bude druhá možnosť na spasenie po vytrhnutí?

Odpoveď


Niektorí vykladači Biblie veria, že po vytrhnutí už nebude žiadna možnosť na spasenie. V Biblii však nie je žiadna časť, ktorá by to tvrdila, alebo to aspoň napovedala. Veľa ľudí príde ku Kristovi počas veľkého súženia. 144 000 židovských svedkov spomenutých v knihe Zjavenia 7:4, sú židovský veriaci. Ak by už nikto nemohol prísť ku Kristovi počas veľkého súženia, načo by boli ľudia stínaní za ich vieru (Zjavenia 20:4)? Žiadna časť v Písme netvrdí, že by ľudia už nemali šancu na spasenie po vytrhnutí. Veľa častí napovedá práve opak.

Iný pohľad tvrdí, že tí, ktorí odmietnu evanjelium pred vytrhnutím, už nemôžu byť zachránení. Tí, ktorí budú zachránení počas veľkého súženia, to sú tí, ktorí nikdy nepočuli evanjelium pred vytrhnutím. Ako „dôkazový text“ pre toto tvrdenie je 2. Tesaloničanom 2:9-11, ktorí hovorí, že antikrist „znameniami a lživými zázrakmi a všemožnou neprávosťou bude zvádzať tých, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení. Preto Boh na nich zosiela moc bludu, aby uverili lži“ (Ekumenický preklad). Zdôvodnenie je, že „neprijali lásku k pravde, aby boli spasení“ (verš 10). Je zaručené, že tí, ktorí majú zatvrdené srdcia voči evanjeliu pred vytrhnutím, zatvrdení aj zostanú. A antikrist zvedie mnohých (Matúš 24:5). Ale to, že „neprijali lásku k pravde“, nemusí len hovoriť o ľuďoch, ktorí počuli evanjelium pred vytrhnutím. Môže to byť ktokoľvek, kto kedykoľvek úplne odmietol Božie spasenie. Takže na podporu tohto pohľadu nie je jasný dôkaz v Biblii.

Zjavenie 6:9-11 hovorí o tých, ktorí boli mučení počas veľkého utrpenia „pre Božie slovo a pre svedectvo, ktoré vydávali.“ Títo mučeníci si budú správne interpretovať to, čo uvidia počas veľkého súženia a uveria evanjeliu a budú volať ostatných k pokániu a viere. Antikrist a jeho nasledovníci nebudú tolerovať ich evanjelium a zabijú ich. Všetci títo učeníci budú ľudia, ktorí žili pred vytrhnutím, ale uverili až po vytrhnutí. Takže musí byť nejaká príležitosť prísť ku Kristovi vo viere aj po vytrhnutí cirkvi.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Bude druhá možnosť na spasenie po vytrhnutí?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries