settings icon
share icon
Otázka

Aká je doba súženia Jákoba?

Odpoveď


Fráza „čas súženia pre Jákoba“ je citát z Jeremiáša 30:7, ktorý hovorí: „Beda, lebo veľký je to deň, niet mu podobného! Je to čas súženia pre Jákoba, ale bude vyslobodený z neho.“ (Evanjelický preklad)

V predchádzajúcich veršoch Jeremiáša 30 Pán hovorí s prorokom Jeremiášom o Judsku a Izraeli (30:3-4). Vo verši 3 Pán sľubuje, že jedného dňa v budúcnosti privedie Júdu aj Izrael späť do krajiny, ktorú zasľúbil ich predkom. Verš 5 opisuje čas veľkého strachu a chvenia. Verš 6 opisuje tento čas spôsobom, ktorý zobrazuje mužov prežívajúcich pôrodné bolesti, čo opäť naznačuje čas súženia. Ale je tu nádej pre Júdu a Izrael, pretože hoci sa to nazýva „čas súženia pre Jákoba“ (Evanjelický preklad), Pán sľubuje, že zachráni Jákoba (s odkazom na Júdu a Izrael) z tohto času veľkého súženia (verš 7).

V Jeremiášovi 30:10-11 Pán hovorí: „Ty sa však neboj, sluha môj Jákob, - znie výrok Hospodinov. A nestrachuj sa, Izrael, lebo, hľa, zachránim z diaľky teba i tvoje potomstvo z krajiny jeho zajatia. Navráti sa Jákob a žiť bude v pokoji, žiť bude bezstarostne, a nik ho nevyruší, lebo ja som s tebou - znie výrok Hospodinov - aby som ťa zachránil.“

Pán tiež hovorí, že zničí národy, ktoré držali Júdu a Izrael v zajatí, a nikdy nedovolí, aby bol Jákob úplne zničený. Treba však poznamenať, že Pán to opisuje ako čas vychovávania svojho ľudu. O Jakobovi hovorí: „Lebo urobím koniec všetkým národom, medzi ktoré som vás rozptýlil. S tebou však neurobím koniec, ale potrestám ťa v medziach práva; no bez trestu ťa nechať nemôžem.“

Jeremiáš 30:7 hovorí: „Beda, lebo veľký je to deň, niet mu podobného!“. Jediné časové obdobie, ktoré zodpovedá tomuto popisu, je obdobie Súženia, ktoré nemá v histórii obdobu.

Ježiš opísal Súženie pomocou niektorých rovnakých obrazov ako Jeremiáš. V Matúšovi 24:6-8 uviedol, že sa budú objavovať falošní kristovia, vojny a chýry o bojoch, miestami budú hladomory a zemetrasenia a to všetko bude „začiatkom pôrodných bolestí“. Aj Pavol opísal súženie ako pôrodné bolesti.

Prvý list Tesaloničanom 5:3 hovorí: „Keď si budú povrávať: Je pokoj a bezpečnosť, vtedy ich znenazdania prikvačí záhuba ako pôrodné bolesti tehotnú ženu, a neutečú.“ Táto udalosť bude nasledovať po vytrhnutí Cirkvi (1. Tesaloničanom 4:13-18). V 5:9 Pavol znovu zdôrazňuje neprítomnosť Cirkvi v tomto časovom období, keď hovorí: „Lebo nás Boh neurčil na hnev, ale aby sme dosiahli spasenie v našom Pánovi Ježišovi Kristovi,“. Hnev, o ktorom sa tu hovorí, je Boží súd nad neveriacim svetom a Jeho káznenie Izraela počas súženia.

Tieto „pôrodné bolesti“ sú podrobne opísané v Zjavení 6-12. Časťou účelu súženia je priviesť Izrael späť k Pánovi.

Pre tých, ktorí prijali Krista ako Spasiteľa od hriechu, je čas Jákobovho súženia niečím, za čo by sme mali Pána chváliť, pretože to dokazuje, že Boh plní svoje zasľúbenia. Sľúbil nám večný život skrze Krista, nášho Pána, a Abrahámovi a jeho fyzickým potomkom zasľúbil zem, semeno a požehnanie. Avšak skôr, ako splní tieto zasľúbenia, bude láskyplne, ale pevne usmerňovať izraelský národ, aby sa k Nemu vrátil.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aká je doba súženia Jákoba?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries