ස්වර්ගය සහ නිරය පිළිබඳ ප්‍රශ්න


මරණින් පසු ජීවිතයක් ඇද්ද?

මරණින් පසු කුමක් සිදුවේද?

අපිට අපගේ මිතුරන් හා පවුලේ සාමාජිකයන් ස්වර්ගයේදී අකින්න හා දැන ගන්න ලැබේද?

නිරය සැබෑද? නිරය සදාකාලිකද?

ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ විනිශ්චාසනය යනු කුමක්ද?

සවර්ග හා නව පොළොව යනු කුමක්ද?

ස්වර්ගයේ සිටින මිනිසුන්ට තවමත් පොළොවේ සිටින අපව දැකිය හැකිද?

සුදු සිංහාසන විනිශ්චය නම් කුමක්ද?

ස්වර්ගය කෙබඳු ආකාරද?

ස්වර්ගය තාත්විකද?

නිරයේ සදාකාලිකත්වය පාපයට ලැබෙන සාධාරණ දඬුවමක් වන්නේ කෙසේද?

විවිධ මට්ටමේ ස්වර්ගයන් තිබේද?

නිරයේ විවිධ මට්ටම් වල දඬුවම් තිබේද?

ප්‍රාණයේ සැතපීම පිළිබඳව බයිබලය කුමක් පවසයිද?

ස්වර්ගයෙහි විනාඩි 90 ක්, නිරයෙහි විනාඩි 23 ක් වැනි ග්‍රන්ථයන් දේව වචනානුකූලව පදනම් වී තිබේද?

මරණය ගැන බයිබලය පෙන්වා දෙන්නේ කුමක්ද?

ස්වර්ගයේ දී අප කුමක් කරයි ද?

මා විසින් මරණ බිය ජය ගන්නේ කෙසේද? මරණයට පත්වීමට ඇති බිය මා විසින් නවතාලන්නේ කෙසේද?

ස්වර්ගයෙහිදී ඇදහිලිවන්තයන්ට ලබා ගත හැකි ස්වර්ගික ඔටුනු මොනවාද?

අන්තර අවස්ථාව නම් කුමක්ද?

යොහන් 3:13 මගින් අදහස් වන්නේ යේසුස් වහන්සේට ප්‍රථම කිසිවෙකු ස්වර්ගයට ගියේ නැති බව ද?

දෙවියන්වහන්සේ අපව විනිශ්චය කරන අන්දම ගැන බයිබලයේ සදහන් වන්නේ කෙලෙස ද?

ලුක් 16:19–31 උපමාවක්ද? නැතහොත් සැබවින්ම සිදුවුනාවු ක්‍රියාවලියක විස්තරයක්ද?

ස්වර්ගයේදී අපට මන්දීර අයත් වේද?

බොහෝ ජනතාව ගමන් කරනු ලබන්නේ ස්වර්ගයටද නොහොත් නිරයටද?

පැරණි ගිවිසුමේ ඇදහිලිවන්තයන් මිය ගිය විට යනු ලැබුවේ කොතැනටද?

පුනරුත්පත්තිය පිළිබදව දේව වචනයේ කුමක් ප්‍රකාශ කරනු ලබයිද?

අප ස්වර්ගයේ සිටින විට මෙලොව අප ගත කළ ජීවිතය සිහිපත් වේද?

පළමු උත්ථානය නම් කුමක්ද? දෙවන උත්ථානය නම් කුමක්ද?

ජීවන ගංගාව යනු කුමක්ද?

ශෙයෝලය, පාතාලය, නිරය, ගිනිවිල, පාරාදීසය සහ ආබ්‍රහම්ගේ ලපැත්ත අතර ඇති වෙනස කුමක්ද?

වචනානුසාරයෙන්ම ස්වර්ගයේ වීථී රන් වලින් හෙබි වේද?

මිය යාමට අවශ්‍යවීම වැරදි ක්‍රියාවක්ද?

මරණින් උත්ථානය වන්නේ කවර කලකදීද?

නිරය කොතැන්හිද? නිරයෙහි පිහිටීම කොතැන්හීද?

නිරය කොතැන්හිද? නිරයෙහි පිහිටීම කොතැන්හීද?


නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවට ස්වර්ගය සහ නිරය පිළිබඳ ප්‍රශ්න