Pytania dotyczące Kościoła


Czym jest Kościół?

Jaki jest cel kościoła dzisiaj?

Czy chrześcijanin powinien być ochrzczony?

Co Biblia mówi o chrzcie niemowląt?

Jak ważna jest Wieczerza Pańska / Komunia Święta?

Dlaczego tak ważne jest chodzenie do kościoła?

Czy chrześcijanie muszą zachowywać dzień Sabatu?

Czy kobiety powinny zostawać pastorami/ kaznodziejami? Co Biblia mówi o służbie kobiet?

Dlaczego powinienem wierzyć w zorganizowaną religię?

Czym jest biblijne oddzielenie?

Co Biblia mówi na temat dyscypliny zborowej/ wykluczenia ze zboru?

Co Biblia mówi na temat stylu zarządzania kościołem?

Co Biblia mówi na temat rozwoju kościoła?

Dlaczego istnieje tak wiele chrześcijańskich denominacji?

Dlaczego istnieje tak wiele różnych interpretacji Biblii wśród chrześcijan?

Dlaczego tak wielu liderów ewangelicznie wierzących zamieszanych jest w skandal?

Czym jest historia chrześcijaństwa?

Jakie znaczenie ma wyrażenie ‘mąż jednej żony’ z 1 Listu do Tymoteusza 3.2? Czy rozwiedziony mężczyzna może służyć w kościele jako pastor, starszy zboru czy diakon?

Jaki jest właściwy sposób udzielania chrztu?

Czy Bóg wymaga, aby chrześcijanie przestrzegali sabatu?

Jaka jest różnica między kościołem uniwersalnym a kościołem lokalnym?

Czy Bóg odnawia urzędy apostołów i proroków we współczesnym kościele?

Czy osoba musi być ochrzczona zanim przystąpi do Wieczerzy Pańskiej?

Jak konflikty w kościele powinny być rozwiązywane?

Jakie są obowiązki diakonów kościoła?

Jakie są obowiązki starszego zboru?

Czy mężczyzna, który ożenił się z rozwiedzioną kobietą, może służyć w przywództwie kościoła?

Czy powinniśmy być posłuszni naszym pastorom?

O jakim kamieniu jest mowa w Ew. Mateusza 16.18?

Czy kobiety mogą służyć w kościele jako diakoni?

Czy kobiety mogą służyć w kościele jako starsze zboru?

Czy kobiety powinny milczeć w kościele?

Z jakich elementów składa się prawdziwie biblijne nabożeństwo, pełne uwielbienia?

Jaki jest znaczenie uwielbienia w chrześcijaństwie?

Na czym polega zakładanie nowych kościołów?

Czy kościół powinien oddawać 10% z datków, które otrzymuje?

Co Biblia mówi na temat chrześcijańskiej konfirmacji?

Czy chrześcijanka powinna nosić nakrycie głowy?

Jaka jest różnica między ustanowieniami Chrystusa a sakramentami?

Czy są prorocy we współczesnym kościele?

W jakim sensie Jezus jest naszym odpocznieniem?

Zostałem ochrzczony niebiblijnie. Czy powinienem być ponownie ochrzczony?

Czy podczas Wieczerzy Pańskiej powinniśmy używać wina czy soku winogronowego?

Jak ważne powinno być uwielbienie w kościele?

Czy powinniśmy używać instrumentów muzycznych w kościele?


Powrót na polską stronę główną
Pytania dotyczące Kościoła