settings icon
share icon

Pytania dotyczące Kościoła

Czym jest Kościół?

Jaki jest cel kościoła dzisiaj?

Czy chrześcijanin powinien być ochrzczony?

Co Biblia mówi o chrzcie niemowląt?

Jak ważna jest Wieczerza Pańska / Komunia Święta?

Dlaczego tak ważne jest chodzenie do kościoła?

Czy chrześcijanie muszą zachowywać dzień Sabatu?

Czy kobiety powinny zostawać pastorami/ kaznodziejami? Co Biblia mówi o służbie kobiet?

Dlaczego powinienem wierzyć w zorganizowaną religię?

Czym jest biblijne oddzielenie?

Co Biblia mówi na temat dyscypliny zborowej/ wykluczenia ze zboru?

Co Biblia mówi na temat stylu zarządzania kościołem?

Co Biblia mówi na temat rozwoju kościoła?

Dlaczego istnieje tak wiele chrześcijańskich denominacji?

Dlaczego istnieje tak wiele różnych interpretacji Biblii wśród chrześcijan?

Dlaczego tak wielu liderów ewangelicznie wierzących zamieszanych jest w skandal?

Czym jest historia chrześcijaństwa?

Jakie znaczenie ma wyrażenie ‘mąż jednej żony’ z 1 Listu do Tymoteusza 3.2? Czy rozwiedziony mężczyzna może służyć w kościele jako pastor, starszy zboru czy diakon?

Jaki jest właściwy sposób udzielania chrztu?

Czy Bóg wymaga, aby chrześcijanie przestrzegali sabatu?

Jaka jest różnica między kościołem uniwersalnym a kościołem lokalnym?

Czy Bóg odnawia urzędy apostołów i proroków we współczesnym kościele?

Czy osoba musi być ochrzczona zanim przystąpi do Wieczerzy Pańskiej?

Jak konflikty w kościele powinny być rozwiązywane?

Jakie są obowiązki diakonów kościoła?

Jakie są obowiązki starszego zboru?

Czy mężczyzna, który ożenił się z rozwiedzioną kobietą, może służyć w przywództwie kościoła?

Czy powinniśmy być posłuszni naszym pastorom?

O jakim kamieniu jest mowa w Ew. Mateusza 16.18?

Czy kobiety mogą służyć w kościele jako diakoni?

Czy kobiety mogą służyć w kościele jako starsze zboru?

Czy kobiety powinny milczeć w kościele?

Z jakich elementów składa się prawdziwie biblijne nabożeństwo, pełne uwielbienia?

Jaki jest znaczenie uwielbienia w chrześcijaństwie?

Na czym polega zakładanie nowych kościołów?

Czy kościół powinien oddawać 10% z datków, które otrzymuje?

Co Biblia mówi na temat chrześcijańskiej konfirmacji?

Czy chrześcijanka powinna nosić nakrycie głowy?

Jaka jest różnica między ustanowieniami Chrystusa a sakramentami?

Czy są prorocy we współczesnym kościele?

W jakim sensie Jezus jest naszym odpocznieniem?

Zostałem ochrzczony niebiblijnie. Czy powinienem być ponownie ochrzczony?

Czy podczas Wieczerzy Pańskiej powinniśmy używać wina czy soku winogronowego?

Jak ważne powinno być uwielbienie w kościele?

Czy powinniśmy używać instrumentów muzycznych w kościele?

Czy Biblia naucza o chrzcie wierzącego/ chrzcie na wyznanie wiary?

W jakim sensie kościół jest Ciałem Chrystusa?

Co to znaczy, że Kościół jest Oblubienicą Chrystusa?

Jaką wartość ma kościół jako rodzina?

Czy człowiek musi chodzić do kościoła, aby dostać się do nieba?

Czego powinienem szukać w kościele?

Z jakiego powodu ważne jest członkostwo w kościele?

Co powinien robić kościół z darowiznami jakie otrzymuje?

Czy rozróżnienia pomiędzy osobami duchownymi a świeckimi jest biblijne?

Czy obchodzenie pamiątki wieczerzy pańskiej powinno być ogólnie dostępne czy ograniczone?

Czy ekumenizm jest biblijny? Czy chrześcijanin powinien angażować się w ruch ekumeniczny?

Wypaliłem się i zostałem zraniony przez kościół. Jak mogę to przezwyciężyć, odnowić moją pasję dla kościoła i ponownie zapragnąć uczestniczyć w jego spotkaniach?

Kiedy należy opuścić kościół?

Co to jest Dzień Pański?

Jak często powinna odbywać się pamiątka Wieczerzy Pańskiej/Komunii?

Jakie są właściwe powody opuszczania kościoła?

Co powinien zrobić chrześcijanin, jeśli tam gdzie mieszka nie ma kościoła do którego mógłby uczęszczać?

Jak duży autorytet powinien mieć pastor w kościele?

Czy powinien być wymóg posiadania formalnego wykształcenia biblijnego wobec człowieka, którzy chce rozpocząć służbę pastorską?

Jakie wymogi stawiane są wobec starszych i diakonów?

W jaki sposób mogę służyć/ mógłbym służyć w kościele?

Jaka jest symbolika chrztu wodnego?

Kiedy rozpoczęła się era kościoła?

Jakie role mogą pełnić kobiety w służbie?

Jeśli ktoś chce zostać ochrzczony, ale nie może być zanurzony w wodzie z powodu choroby, niepełnosprawności, wieku...itd.- co należy zrobić?

Czy powinniśmy być ochrzczeni w imieniu Jezusa (Dz. Apostolskie 2.38) czy w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego (Ew. Mateusza 28.19)?

Skąd mogę wiedzieć, że jestem powołany do głoszenia?

Czym są misje chrześcijańskie?

Kiedy dzieci powinny być chrzczone i/ lub dopuszczone do przyjęcia Wieczerzy Pańskiej?

Co to jest komplementaryzm?

Jaki jest biblijny wzór przywództwa kościelnego?

Dlaczego musimy się ładnie ubierać do kościoła?

Czego naucza Biblia na temat struktury kościoła?

Taniec w uwielbieniu- co mówi Biblia?

Co to jest pięcioraka służba?

Co to jest ekskomunika w Biblii?

Dlaczego jest tak wiele niezgody na temat komunii świętej?

Co to jest koinonia?

Kto jest głową kościoła, w sensie biblijnym?

Czy pastorzy powinni otrzymywać pensję?

Jakie jest pochodzenie chrztu?

Co mówi Biblia na temat sprzedawania w kościele?

Co to jest dzień szabatu?

Czym jest kazanie tematyczne? Czy pastor powinien głosić kazania tematyczne?

Czy nieżonaty mężczyzna może być diakonem czy starszym?

Co to jest służba chrześcijańska?

Dlaczego chrześcijanie mają nabożeństwa w niedzielę?

Skoro kobiety głoszące (Słowo Boże) mogą być tak samo dobre jak mężczyźni, czy nie oznacza to, że są powołane do głoszenia?

Kto może chrzcić/ udzielać chrztu?

Czy chrzest w Nowym Przymierzu jest odpowiednikiem obrzezania?

Jak mogę stać się pastorem? Jak mogę się stać kaznodzieją?

Skąd mogę wiedzieć, że otrzymałem powołanie do służby?

Jak transparentne powinny być finanse kościoła?

Jakie są powody rozłamu kościoła? Jak może dojść do uleczenia po rozłamie kościoła?

Jak kościół może osiągnąć prawdziwą, biblijną jedność?

Czy akceptowalne jest przeprowadzenie komunii poza kościołem? Czy komunię można obchodzić w domu, na spotkaniu przyjaciół chrześcijan, prywatnie, itp.?

Dlaczego wspólne uwielbienie jest ważne?

Komplementaryzm versus egalitaryzm- który pogląd jest biblijnie poprawny?

Co to jest kazanie ekspozycyjne?

Jaka jest definicja ekklesia?

Czy praktykowanie Pierwszej Komunii jest biblijne?

Jak mogę rozpoznać zdrowy kościół?

Czym jest kościół instytucjonalny?

Co mówi Biblia na temat liturgii? Czy chrześcijanin powinien uczestniczyć w nabożeństwie liturgicznym? Czy nabożeństwo powinno mieć swoją strukturę czy powinno być jej pozbawione?

Jaka powinna być misja kościoła?

Jak kościół może przetrwać/ odbudować się, kiedy pastor odchodzi?

Kto jest upoważniony do nadzorowania Wieczerzy Pańskiej?

Co mówi Biblia na temat roli starszego pastora?

Który kościół jest prawdziwym kościołem?

Jaka jest różnica pomiędzy widocznym a niewidocznym kościołem?

Kiedy kobiety powinny przestać nauczać chłopców w kościele?

Co mówi Biblia na temat misji światowych?Powrót na polską stronę główną

Pytania dotyczące Kościoła
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries