settings icon
share icon
Pytanie

Czy powinniśmy być ochrzczeni w imieniu Jezusa (Dz. Apostolskie 2.38) czy w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego (Ew. Mateusza 28.19)?

Odpowiedź


W Dniu Pięćdziesiątnicy, Piotr zwrócił się do tłumu, "Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego" (Dz. Apostolskie 2.38). Jego nakaz dotyczący chrztu był taki, aby czynić to w "imię Jezusa Chrystusa." Wcześniej Jezus powiedział swoim uczniom, aby chrzcić uczniów "w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" (Ew. Mateusza 28.19). Różnica w sformułowaniu doprowadziła wielu do pytania o to, "Która formuła jest poprawna? Czy mamy chrzcić w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego; czy mamy chrzcić jedynie w imię Jezusa?"

Jedno wyjaśnienie wskazuje na fakt, że Ojciec, Syn i Duch Święty są "trzema (osobami) w jednej (osobie)." Chrzest w imię jednej Osoby Boga Ojca jest tożsame z chrztem w imię wszystkich trzech Osób Trójcy. Ale istnieje znacznie bardziej prawdopodobne wyjaśnienie, które bierze pod uwagę odbiorców każdego z nakazów.

Gdy Jezus udzielił polecenia Wielkiego Posłannictwa, posyłał swoich naśladowców na cały świat, aby czynili uczniami "wszystkie narody" (Ew. Mateusza 28.19). W świecie pogańskim, spotykali tych, którzy absolutnie niczego nie wiedzieli o Jedynym, Prawdziwym Bogu, bałwochwalczy ludzie, którzy byli "pozbawieni i nadziei, i Boga na tym świecie" (Efezjan 2.12; tłum. Biblia Warszawsko- Praska). Zwiastując ewangelię takim ludziom, apostołowie koniecznie musieli uwzględnić nauczanie o tym jaki jest Bóg, włączając w to Jego twójjedyną naturę. (Zauważ, jakimi podstawowymi informacjami Paweł rozpoczyna swoje przemówienie do Ateńczyków w Dz. Apostolskich w rozdziale 17). Ci, którzy przyjęli ewangelię i zostali ochrzczeni, nawracają się na zupełnie inny system religijny i przyjmują nowe zrozumienie tego, kim jest Bóg.

Inaczej, gdy Piotr mówi w Dniu Pięćdziesiątnicy do wiernych Żydów, którzy już mieli zrozumienie Boga Ojca i Boga Ducha Świętego. Brakującym elementem równania był Jezus, Syn Boży- i bez Jezusa, nie mogli być zbawieni (Dz. Apostolskie 4.12). Przedstawiając ewangelię Żydom, Piotr nakazał im, aby byli ochrzczeni w imieniu Jezusa; to znaczy, aby praktykowali wiarę w Jedynego, którego ukrzyżowali. Wyznali już Ojca i Ducha Świętego, ale potrzebowali wyznać Syna. Ci, którzy przyjęli ewangelię tego dnia powierzyli swoje życie Jezusowi jako Panu. Już Go nie odrzucali, ale uznali Go jako swojego Mesjasza i jedyną Nadzieję zbawienia.

Prawdopodobnie powinniśmy rozważyć standardową formułę dla chrztu chrześcijańskiego, czyli w imieniu Ojcu, Syna i Ducha Świętego. Podkreślenie przez Piotra imienia Jezusa jest wytłumaczalne, dlatego, że zwracał się do tych samych Żydów, którzy przedtem odrzucili i zaparli się Jezusa jako swojego Mesjasza.

Przesłanie ewangelii nadal dzisiaj zmienia życia. Ci, którzy pokładają swoją wiarę w Jezusa Chrystusa nadal otrzymują dar Ducha Świętego od Ojca. A chrzest wodny jest nadal zaleconą przez Boga metodą uczynienia publicznego wyznania naszej wiary, utożsamiając siebie ze śmiercią Chrystusa, pogrzebem i zmartwychwstaniem.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy powinniśmy być ochrzczeni w imieniu Jezusa (Dz. Apostolskie 2.38) czy w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego (Ew. Mateusza 28.19)?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries