settings icon
share icon
Pytanie

W jaki sposób mogę służyć/ mógłbym służyć w kościele?

Odpowiedź


Zgodnie z Biblią, każdy chrześcijanin ma przynajmniej jeden duchowy dar, aby służyć w ciele Chrystusa. "Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen" (1 Piotra 4.10-11; porównaj Efezjan 4.11-16). Zatem, ważnym krokiem w określeniu tego jak najlepiej służyć w kościele jest odkrycie swojego duchowego obdarowania. Oczywiście, nie musimy wiedzieć jaki jest nasz dar zanim zaangażujemy się w działanie kościoła. W rzeczywistości, często odkrywamy nasze dary w trakcie służenia. Lista darów duchowych znajduje się w Rzymian 12.6-8 oraz 1 Koryntian 12.4-11, 28.

Istnieje różnica pomiędzy uniwersalnym Ciałem Chrystusa (1 Koryntian 12.12-13) a lokalnym kościołem chrześcijańskim uczęszczającym na wspólne nabożeństwa (Hebrajczyków 10.25). Jednak nie ma różnicy w tym, jak chrześcijanie powinni wykorzystywać swoje duchowe dary, ponieważ służenie Bogu jest pracą 24 godzinną, a nie jedynie niedzielnym zajęciem. Wszyscy chrześcijanie na całym świecie powinni służyć Bogu w ich lokalnych kościołach oraz szukać możliwości służenia poza murami budynku kościelnego (2 Koryntian 9.12-13). Może być nam trudno określić dar(y) duchowy/(e) jakimi obdarzył nas Bóg, ale lepiej jest gdzieś służyć niż nigdzie (Rzymian 12.11). Często odkrywanie darów staje się łatwiejsze/ widoczniejsze w trakcie działania- gdy służymy w różnych zajęciach, uczymy się wtedy odnośnie tego w czym jesteśmy dobrzy i do czego mamy serce (1 Koryntian 28.9).

Zawsze jest więcej potrzeb niż chętnych pracowników; tak też było za czasów Chrystusa i nadal jest to prawdziwe (Ew. Mateusza 9.37). Nigdy nie ma problemu, aby znaleźć potrzebę w kościele lokalnym. Począwszy od pracy ewangelizacyjnej we wspólnocie (do której powołani są wszyscy chrześcijanie, Dzieje Apostolskie 1.8) po sprzątanie toalet, zawsze jest mnóstwo pracy do wykonania. Dobrze jest zapytać przywódców kościoła odnośnie potrzeb kościoła. Porozmawiaj z pastorem i starszymi na temat zajęć jakie są dostępne i na ile są lub nie odpowiednie dla Ciebie.

Podajemy tutaj kilka przykładów służby w lokalnej wspólnocie:
• Szkółka Niedzielna i nauczyciele studium biblijnego
• Liderzy służby wśród dzieci i młodzieży
• Administratorzy
• Sekretarz
• Pracownicy techniczni odpowiedzialni za utrzymanie budynku i terenu wokół
• Pracownicy dla dzieci i innych osób niezdolnych do samodzielnego przemieszczania się
• Pracownicy ewangelizacyjni
• Osoby witające
• Członkowie chóru i soliści
• Muzycy
• Dyrektorzy muzyczni, liderzy pieśni itd.
• Technicy ds. obsługi audio i video
• Administratorzy strony www i koordynatorzy mediów społecznościowych
• Księgowi
• Pracownicy kuchni
• Pracownicy do służby wśród dzieci do lat 3

Każdy członek każdego kościoła powinien służyć w jakiś sposób i każdy sługa Pana powinien pamiętać, że to coś więcej niż służenie innymi; to kochanie ich: "Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości" (Galacjan 5.13). Służenie w kościele może przyjąć wiele form: opieka nad dziećmi dla młodej pary, aby mogli wieczorem wyjść, przygotowanie posiłku dla rodziny, która zmaga się z chorobą, odwiedzanie starszych, opieka nad wdową lub po prostu podniesienie telefonu i powiedzenie, "Myślałam dzisiaj o Tobie." Chrześcijanie mogą zaangażować się w jakąś służbę jaką wymieniliśmy powyżej, ale działanie bez miłości nie ma znaczenia (1 Koryntian 13.1-3). Gdy mówimy o służeniu Bogu i innym, róbmy to w duchu pokory i braterskiej miłości (Filipian 2.1-4).

EnglishPowrót na polską stronę główną

W jaki sposób mogę służyć/ mógłbym służyć w kościele?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries