settings icon
share icon
Pytanie

Czym są misje chrześcijańskie?

Odpowiedź


Misje chrześcijańskie są wypełnianiem powołania Chrystusa: aby dzielić się ewangelią ze zgubionym światem poprzez Bożą mądrość i siłę.

Misje chrześcijańskie są posłuszeństwem Chrystusowi

Po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, Pan nakazał uczniom dzielenie się ewangelią, przesłaniem o Jego odkupieniu: "Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata" (Ew. Mateusza 28.19-20).

Wielkie Posłannictwo dotyczy również dzisiejszych chrześcijan. Zamiast obciążać nas ciężarem, posłuszeństwo Bożemu wezwaniu przynosi radość i nagrodę w niebie. Powinniśmy wypełniać naszą misję nie z obowiązku, lecz z miłości: "Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł; a zatem wszyscy umarli; a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony [...] A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania, to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania" (2 Koryntian 5.14-21).

Bóg mógł nawrócić każdego używając oślepiającego światła i głosu Chrystusa jak to uczynił z apostołem Pawłem. Zamiast tego, posyła chrześcijan z misją pojednania (Dz. Apostolskie 1.8-9). On działa przez nas, powołując grzeszników, aby zwrócili się do Chrystusa w pokucie i wierze.

Misje chrześcijańskie dotyczą dzielenia się Chrystusem

Naszą misją jest ogłaszanie Chrystusa jako jedynego Zbawiciela od grzechu i jedyną drogą do pełnego, wiecznego życia. Komu powiemy? Jezus powiedział chrześcijanom, aby docierali do "wszystkich narodów" (Ew. Mateusza 28.19). Jezus posyła nas do wszystkich grup ludzi, do każdej kultury etnicznej, aby świadczyć o ewangelii.

Misje chrześcijańskie jednak nie są ograniczone do służby międzynarodowej. I chociaż wierzący powinni wiernie wspierać tych, którzy udają się do niezdobytych obcych terenów, wszyscy chrześcijanie mają misję dzielenia się Chrystusem w domu z rodziną, przyjaciółmi, współpracownikami i wspólnotą.

Chrześcijańska misja dzielenia się Chrystusem nie kończy się gdy grzesznik doświadczy zbawienia. Nakaz dotyczy tego aby czynić innych uczniami- a nie niedojrzałymi wierzącymi. Zatem, misje chrześcijańskie dotyczą nie tylko ewangelizowania, ale także uczniostwa.

Misje chrześcijańskie polegają na Chrystusie

Dzielenie się ewangelią z pokorą, śmiałością i pasją jest naszą chrześcijańską misją. Ale nie możemy tego zrobić sami. Moc i rezultaty misji chrześcijańskich pochodzą od Pana. Daje nam mądrość, siłę i pragnienie dawania świadectwa! Poprzez nasze świadectwo dokonuje pokuty i wiary w sercu grzesznika (2 Koryntian 5.20–21).

Chociaż misje są ostatecznie dziełem Boga, chrześcijanie są odpowiedzialni za zrozumienie i dzielenie się ewangelią oraz za silną więź z Chrystusem.Taki związek chroni przed hipokryzją. „Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali” (1 Piotra 3.15-16). Jezus zapewnił nas, że cierpienie będzie towarzyszyć misjom, ale Bóg używa nawet cierpienia dla naszego dobra (Rzymian 8:28).

Podsumowując, misje chrześcijańskie dotyczą posłuszeństwa Chrystusowi, dzielenia się Chrystusem i polegania na Chrystusie. W szczególności, Bóg posyła misjonarzy dzięki wsparciu kościoła do niezdobytych miejsc. Wszyscy chrześcijanie mają jednak misję pojednania. Pan działa przez nich, aby ratować zgubionych. Jaką większą misję można spełnić?

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym są misje chrześcijańskie?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries