settings icon
share icon
Pytanie

Jaka jest różnica pomiędzy widocznym a niewidocznym kościołem?

Odpowiedź


Biblia nigdy nie używa terminu widoczny czy niewidoczny kościół. Ale koncepcja widocznego i niewidocznego kościoła jest naturalnym efektem biblijnego zrozumienia doktryny zbawienia. Widoczny kościół jest ukazaniem chrześcijaństwa, które ludzie mogą dostrzec: spotkania i praktyki ludzi w różnych budynkach kościoła w niedzielę. Niewidoczny kościół jest prawdziwym kościołem, który tylko Bóg może dostrzec: narodzeni na nowo wierzący, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Ze względu na to, że nie każdy kto uczestniczy w kościele czy dokonuje religijnych czynów jest zbawiony, widoczny kościół zawiera niewierzących. Niewidoczny kościół składa się z odkupionych i zapieczętowanych ludzi przez Boga.

Pod pewnymi względami koncepcja widocznego/ niewidocznego kościoła współgra z koncepcją lokalnego/ uniwersalnego kościoła. Różnica jest taka, że kościół lokalny odnosi się do konkretnej wspólnoty, która zbiera się w jednym budynku; widoczny kościół obejmuje wszystkie kościoły lokalne, gdziekolwiek się one znajdują.

Kościół widoczny jest łatwo rozpoznawalny dzięki religijnym przejawom: obecności budynków kościoła, starszych czy duchownych, kalendarza wydarzeń, obrzędów, ceremonii, denominacji itp. Gdy ktoś mówi, "Idę do tego czy tamtego kościoła" odnosi się do widocznego kościoła. Gdy ktoś prowadzi auto i widzi jakichś ludzi chrzczących się w jeziorze, to patrzą na część widocznego kościoła.

Utożsamianie się z widocznym kościołem jest zaakceptowaniem etykietki "chrześcijanin", ale niekoniecznie duchowej przemiany zainicjowanej przez Ducha Świętego, etykieta jest tylko tym. Nominalne chrześcijaństwo wypełnia sporą część widocznego kościoła. Demas opuścił Pawła "ponieważ ukochał świat" (2 Tymoteusza 4.10); Demas był częścią widocznego kościoła przez chwilę, ale nigdy nie był częścią niewidocznego kościoła i ostatecznie to pokazał (zobacz 1 Jana 2.19).

Niewidoczny kościół złożony ze wszystkich odkupionych jest duchowy i niebiański, nie z tego świata (Ew. Jana 18.36). Jak wyjaśniał Jezus, "Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ani nie będą mówić: Oto tutaj jest, albo: Tam; oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was" (Ew. Łukasza 17.20-21).

Niewidoczny kościół nie potrzebuje fizycznego wyposażenia, aby uczynić widoczny kościół widocznym. Jeśli usuniesz liturgię z widocznego kościoła, niewidoczny kościół pozostanie. Religijne ceremonie nie czynią różnicy dla niewidocznego kościoła: "Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie" (Galacjan 6.15). Jeśli ktoś spali budynek kościoła, wierzący nadal tworzą kościół.

Widoczne rzeczy tego świata, włączając w to denominacje kościelne, budynki kościoła, pieśni, modlitwę, książki i ławki wszystko to przeminie, ponieważ są tymczasowe (1 Koryntian 7.31). Niewidoczne rzeczy Boże nigdy nie przeminą, ponieważ są wieczne jak niebo (Ew. Łukasza 12.33).

W Ew. Jana 4.20 (tłum. Biblia Tysiąclecia) kobieta samarytańska przy studni powiedziała Jezusowi, "a wy [Żydzi] mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga." Według naszym pojęć, kobieta samarytańska mówiła o widocznym kościele. Jezus odpowiedział poprzez zdefiniowanie niewidocznego kościoła: "Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca [...] Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie" (tamże, wersety 21-24).

Każdy z nas czyni Boga "widocznym" dla świata w którym żyjemy, "albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie" (Filipian 2.13). Aby to czynić, musimy być częścią niewidocznego kościoła, On "nas [...] ożywił wraz z Chrystusem [...] i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich" (Efezjan 2.5-6).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jaka jest różnica pomiędzy widocznym a niewidocznym kościołem?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries