settings icon
share icon
Pytanie

Kto jest głową kościoła, w sensie biblijnym?

Odpowiedź


Dwa fragmenty w Nowym Testamencie jasno wskazują, że głową kościoła jest Jezus Chrystus. Kolosan 1.17-18 naucza, "On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane, On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy." Fragment ten robi krótkie porównanie pomiędzy ludzkim ciałem a kościołem. Kościół jest ciałem, a Jezus jest głową. Jezus był przed wszystkimi rzeczami i wszystkie rzeczy trzyma razem. To również dotyczy kościoła.

Efezjan 5.22-25 mówi o relacji pomiędzy mężem a żoną i zawiera nauczanie Jezusa jako głowy kościoła:

"Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus Głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie."

W tym fragmencie żony mają być uległe swoim mężom jak kościół jest uległy wobec Chrystusa, a mężowie mają kochać ofiarnie swoje żony w taki sposób w jaki Chrystus gotów był umrzeć za kościół. W tym kontekście Jezus jest nazwany "głową kościoła, jego ciała." On jest również nazwany jego Zbawicielem.

Co to znaczy być głową kościoła? Zarówno 1 rozdział Kolosan jak i 5 rozdział Efezjan podkreśla przywództwo Chrystusa i Jego moc. W Kolosan, Chrystus jest Głową, ponieważ wszystko podtrzymuje. W Efezjan Chrystus jest Głową, ponieważ jest Zbawicielem.

Konsekwencje tego nauczania są głębokie. Po pierwsze, przywódcy kościoła mają poddać się ostatecznemu przywództwu- Panu Jezusowi Chrystusowi. On jest Tym, który prowadzi i określa nauczanie i praktyki kościoła. Członkowie kościoła mają podążać za Chrystusem jako pierwszym, a przywódcami ziemskimi w drugiej kolejności, jako że ci przywódcy naśladują Chrystusa (zobacz 1 Koryntian 11.1 oraz 1 Piotra 5.3-4).

Po drugie, miłość jaką ma Jezus do kościoła jest wyrażona w Jego pragnieniu, abyśmy również kochali kościół. Kościół nie jest budynkiem czy organizacją, ale grupą ludzi, którzy znają i uwielbiają Jezusa. Chrześcijanie są nauczani, "baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża" (Hebrajczyków 10.24-25). Regularne spotkania z innymi wierzącymi wywyższają Pana, zachęcają nas osobiście jako wierzących i pozwalają nam zachęcać i służyć innym.

I chociaż każdy kościół będzie miał swoich własnych przywódców, ostatecznym przywódcą każdego kościoła jest Pan Jezus. On powiedział, "zbuduję mój kościół" (Ew. Mateusza 16.18, kursywa dodana); on należy do Niego. On jest głową ciała i jedynym, który ma moc, aby właściwie prowadzić i kochać kościół.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Kto jest głową kościoła, w sensie biblijnym?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries