settings icon
share icon
Pytanie

Czego naucza Biblia na temat struktury kościoła?

Odpowiedź


Istnieją cztery podstawowe formy zarządzania w kościele. Episkopalna, prezbiteriańska, kongregacjonalna i bezrządowa, ale należy zauważyć, że te terminy w żadnym razie nie są ograniczone do odpowiadającej im nazwy wyznaniowej (np. niektóre kościoły baptystyczne używają formy prezbiteriańskiej w zarządzaniu). I chociaż te formy nie są szczegółowo opisane w Biblii, mamy pewne wskazówki, które możemy zastosować.

Struktura kościoła- Głowa kościoła

Gdybyśmy chcieli naszkicować schemat organizacji, Jezus Chrystus wypełniłby pozycję Założyciela, Przewodniczącego, CEO, CFO, prezesa zarządu. W języku biblijnym, Chrystus jest "Głową wszystkiego" (Efezjan 1.22; por. Kolosan 1.18). Kościół jest "ciałem, którego On jest Zbawicielem" (Efezjan 5.23). Relacja Jezusa z kościołem jest bardzo bliski oparta na miłości, bo "Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie" (Efezjan 5.25). On pragnie "przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany" (Efezjan 5.27).

Struktura kościoła- urzędy kościelne

Pastor (dosłownie "pasterz") jest ludzką głową kościoła. We wczesnym kościele, wydaje się, że funkcjonowała mnogość starszych, zwanych również "biskupami" czy "doglądającymi." To starsi są tymi, którzy prowadzą kościół i są odpowiedzialni za nauczanie Słowa i prowadzenie, upominanie i zachęcanie ludu Bożego. (Zobacz 1 Tymoteusza 3.1-7 oraz Dz. Apostolskie 14.23). Mężczyzna, który pełni obowiązki pastora/ nauczyciela jest właściwie jednym ze starszych.

Innym urzędem w kościele jest urząd diakona. Diakoni to ci, który zajmują się praktycznymi kwestiami kościoła, takimi jak troska o chorych, starszych czy wdowy i opiekują się budynkami i innymi własnościami. (Zobacz Dz. Apostolskie 6.1-6 oraz 1 Tymoteusza 3.8-12).

Struktura kościoła- relacje pomiędzy urzędami

Pierwsi diakoni byli wybrani w kościele w Jerozolimie (zobacz Dz. Apostolskie 6). Apostołowie, którzy funkcjonowali jako starsi, namaścili diakonów i określili ich obowiązki. Zatem, diakoni zawsze byli pod władzą starszych.

Podczas gdy pastor nauczający dzieli odpowiedzialność za duchowy nadzór z innymi starszymi kościoła, Paweł wskazuje, że stanowisko to wiąże się z dodatkowym obowiązkiem. "Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania Słowa i nauczania" (1 Tymoteusza 5.17). Zatem, pastor i inni starsi mają ten sam autorytet, ale inne obowiązki.

Struktura kościoła- relacje pomiędzy kościołami

Paweł był przejęty tym jak różne kościoły wspierają siebie wzajemnie, szczególnie dlatego, że każdy kościół jest "ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami" (1 Koryntian 12.27). Paweł chwalił Filipian za to, że go wspierali i w ten sposób są jego wspólnikami "w dawaniu i przyjmowaniu" (Filipian 4.15), co oznacza że wspierali go finansowo, aby mógł wzmacniać inne kościoły. Paweł pomógł również w zebraniu pomocy dla oblężonego kościoła w Jerozolimie (Dz. Apostolskie 24.17; Rzymian 15.26-27; 1 Koryntian 16.3; 2 Koryntian 8-9). Przez cały Nowy Testament, kościoły wysyłały do siebie pozdrowienia (1 Koryntian 16.19), wysyłały swoich członków, aby odwiedzali i pomagali innym kościołom (Dz. Apostolskie 11.22, 25-26; 14.27) i współdziałały, aby osiągnąć zgodę odnośnie właściwej doktryny (Dz. Apostolskie 15.1-35).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czego naucza Biblia na temat struktury kościoła?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries