settings icon
share icon
Pytanie

Co to jest komplementaryzm?

Odpowiedź


Komplementaryzm jest nauczaniem, że męskość i żeńskość są nadane przez Boga i że mężczyźni i kobiety są stworzeni, aby się wzajemnie uzupełniać. Komplementarianie wierzą, że role płciowe znajdujące się w Biblii są celowymi i znaczeniowymi rozróżnieniami do tego, że gdy zastosowane w domu lub w kościele, promują zdrowie duchowe zarówno mężczyzn jak i kobiet. Przyjęcie wyznaczonych przez Boga ról mężczyzn i kobiet wspiera służbę ludu Bożego i pozwala mężczyznom i kobietom osiągnąć ich potencjał dany im przez Boga.

Pogląd komplementarian rozpoczyna się w 1 Ks. Mojżeszowej 1.26-27, która mówi, że Bóg stworzył ludzkość, mężczyznę i kobietę, na swój obraz. 1 Ks. Mojżeszowa 2.18 (tłum. Biblia Tysiąclecia) zawiera dalsze szczegóły, że Bóg stworzył Ewę szczególnie po to, aby uzupełniać Adama: "Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc." Dwie płcie są zatem częścią Bożego, stworzonego porządku. Wszelkie współczesne rozmycie płci lub zniekształcenie ról jest wynikiem Upadku.

Komplementaryzm wzoruje się na Efezjan 5:21–33 jako modelu dla domu. Mąż ma rolę przywódczą w rodzinie. Ma pielęgnować swoją żonę i prowadzić rodzinę z miłością, pokorą i ofiarą. Żona ma rolę pielęgnowania swoich dzieci i intencjonalnie, dobrowolnie poddawać się przywódczej roli swojego męża. Gdy oboje- mąż i żona- uzupełniają siebie wzajemnie w ten sposób, Chrystus jest uwielbiony. W rzeczywistości, małżeństwo staje się tym czym było zamierzone: żyjącym obrazem Chrystusa i kościoła (werset 32).

W kościele, komplementaryzm wzoruje się na 1 Tymoteusza 2.11-3.7 oraz Tytusa 2.2-6 jako modelu. W sensie biblijnym, mężczyźni w kościele ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie duchowego przywództwa i nauczania. Kobiety mają ćwiczyć swoje duchowe dary w sposób w jaki pozwala Pismo Święte- jedyne co "nie pozwalam kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża" (1 Tymoteusza 2.12). Gdy mężczyźni i kobiety spełniają swoje role w kościele nadane im przez Boga, Chrystus jest wywyższony. W rzeczywistości, sam kościół staje się takim, jaki został zamierzony: żywym obrazem ciała Chrystusa (1 Koryntian 12.12-27).

Przeciwnym poglądem jest egalitaryzm, który naucza, że w Chrystusie nie ma już różnic płciowych. Ta koncepcja pochodzi z Galacjan 3.28. Ze względu na to, że wszyscy wierzący są jednym w Chrystusie, egalitaryzm mówi, że role mężczyzn i kobiet są wymienne w przywództwie kościoła i w domu. Egalitaryzm postrzega różnice płciowe jako efekt Upadku i odkupienie Chrystusa jako usunięcie tych różnic/ odmienności, przynosząc jedność. Komplementaryzm postrzega rozróżnienie płciowe jako skutek Stworzenia i odkupienia Chrystusa jako powrót do tych różnic, unikając zamieszania. Paweł staje po stronie komplementarian, cytując porządek stworzenia jako podstawę swojego nauczania: "Bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa" (1 Tymoteusza 2.13).

Różnica w roli nie równa się różnicy w jakości, znaczeniu czy wartości. Mężczyźni i kobiety są na równi wartościowi w oczach Bożych i Jego planie. Komplementaryzm stara się zachować biblijne różnice pomiędzy rolami mężczyzn i kobiet równocześnie doceniając wartość i znaczenie obu płci. Efektem prawdziwego komplementaryzmu jest wywyższenie Chrystusa i harmonia w kościele oraz w domu.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to jest komplementaryzm?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries