settings icon
share icon
Pytanie

Dlaczego wspólne uwielbienie jest ważne?

Odpowiedź


Pismo Święte jasno wskazuje, że Jezus umarł za kościół (Dz. Apostolskie 20.28; Efezjan 5.25) i że kościół jest Jego ciałem (Rzymian 12.5; 1 Koryntian 10.17; 12.12-27; Efezjan 1.23; 4.12; 5.30; Kolosan 1,18, 24; Hebrajczyków 13.3). Uczestnictwo w kościele jest istotne dla zdrowia duchowego poszczególnych chrześcijan.

Zatem, dlaczego chrześcijanie powinni uczestniczyć w spotkaniach kościoła? Po pierwsze, uczestnictwo we wspólnych spotkaniach jest biblijnym nakazem. Hebrajczyków 10.24-25 mówi nam, aby nie opuszczać wspólnych spotkań. Publiczne uczestnictwo w spotkaniach kościoła mogło narazić ich na nieprzyjemności. Nakaz wskazuje, że korzyści uczestnictwa przewyższają wszelkie możliwe zagrożenia.

Życie chrześcijańskie nigdy nie miało być życiem samotnym. Wszystkie biblijne metafory kościoła wskazują na mnogość, nigdy pojedynczość: jesteśmy ciałem, stadem (owiec), świątynią i narodem świętym. Nie ma "samotnych wilków" w biblijnym chrześcijaństwie.

Drugim powodem uczęszczania do kościoła jest szereg duchowych błogosławieństw, jakie daje. Na przykład, uczestnictwo w kościele promuje wspólnotowość i zaangażowanie. W Dz. Apostolskich, mamy powiedziane, że ci którzy poznali Boga przez wiarę w czasach wczesnego kościoła "trwali [...] i we wspólnocie" (Dz. Apostolskie 2.42). Fragment z Hebrajczyków wspomniany wcześniej odsłania, że jednym z celów wspólnych spotkań jest "zachęcanie się siebie wzajemnie." Wszyscy potrzebujemy zachęcenia. Uwielbienie we wspólnocie nam to zapewnia. Uczestnictwo w kościele pomaga również zapobiegać odejściu i odstępstwu. Bez regularnego uczestnictwa we wspólnotowym uwielbieniu, człowiek ma tendencję do duchowego "odpływania."

Innym powodem dla wspólnotowego uwielbienia jest publiczne wyznanie jakie ma wtedy miejsce. Jeśli jesteśmy regularnymi uczestnikami spotkań kościoła, publicznie okazujemy nasze posłuszeństwo nakazowi kochania Boga. Mówienie, że kochamy Chrystusa, a jednak zaniedbywanie Jego ciała jest hipokryzją. Regularne uczestnictwo w kościele pokazuje również wsparcie dzieła Bożego w świecie- że jesteśmy dla Jezusa a nie przeciwko Niemu (Ew. Mateusza 12.30).

Dodatkowo, uwielbienie z innymi przynosi korzyści, które nie są dla nas dostępne indywidualnie. Gdy uczestniczymy we wspólnotowym uwielbieniu, słyszymy publiczne zwiastowanie Słowa Bożego. Zastępowanie wspólnoty „w realu” na medialną (taką jak radio, telewizja czy serwis internetowy) nie tylko usuwa bezpośredniość publicznego głoszenia, ale może sprzyjać poczuciu izolacji, skutecznie prywatyzując chrześcijaństwo. Obecność we wspólnocie również umożliwia nam uczestniczenie w Wieczerzy Pańskiej, publicznej proklamacji ciała i krwi Pana Jezusa (1 Koryntian 11.26).

Jan mówi nam, że wiemy iż przeszliśmy ze śmierci do życia, ponieważ kochamy naszych braci i siostry w Chrystusie (1 Jana 3.14). Wspólne spotykanie się na naukę, uwielbianie i wzajemne zbudowanie jest oznaką naszej miłości dla odkupionych i znakiem naszego zbawienia do życia wiecznego.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Dlaczego wspólne uwielbienie jest ważne?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries