settings icon
share icon
Pytanie

Co Biblia mówi na temat chrześcijańskiej konfirmacji?

Odpowiedź


Konfirmacja jest sakramentem czy pewnym rytuałem praktykowanym w niektórych denominacjach jako potwierdzenie duchowej dojrzałości tej osoby. W niektórych tradycjach- katolickiej i anglikańskiej- sakrament konfirmacji jest rytuałem w którym młody człowiek staje się oficjalnym członkiem Kościoła. Jest to często związane z nadaniem „imienia konfirmacji”, imienia jakiegoś świętego, które jest używane jako drugie jego/jej imię. Ci, którzy praktykują konfirmację wierzą, że wskazuje ona na inicjację ochrzczonego i włączenie go w pełni w członkostwo kościoła oraz potwierdzenie jego osobistej, dojrzałej wiary. Katolicy i Anglikanie postrzegają konfirmację jako jeden z siedmiu sakramentów.

Biblia jednak nic nie wspomina o takim rytuale. W rzeczywistości pomysł jakoby jakaś osoba mogła „potwierdzić/ konfirmować” wiarę innej osoby jest zaprzeczeniem nauczania Pisma Świętego. Każda osoba musi określić stan swojej duszy w oparciu o kilka kryteriów. Po pierwsze, nasze zbawienie jest potwierdzone przez Ducha Świętego, który zamieszkuje nasze serca. „Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy” (Rzymian 8.16). Gdy przyjmujemy Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, Duch Święty zamieszkuje w naszych sercach i daje nam zapewnienie, że jest On obecny i że do niego należymy, uczy nas i tłumaczy nam rzeczy duchowe (1 Koryntian 2.13-14), potwierdzając tym, że jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie (2 Koryntian 5.17).

Otrzymujemy również potwierdzenie naszej wiary poprzez dowód naszego zbawienia. 1 Jana 1.5-10 mówi nam, że dowód naszego zbawienia manifestuje się w naszym życiu: chodzimy w Światłości, nie kłamiemy, wyznajemy swoje grzechy. 2 rozdział Jakuba w jasny sposób stwierdza, że dowodem naszej wiary są nasze uczynki. Nie jesteśmy zbawieni z uczynków (na podstawie własnych starań), ale nasze uczynki potwierdzają, że jesteśmy zbawieni z wiary (że żyje w nas Chrystus). Jezus mówi, „Tak więc po owocach poznacie ich” (Ew. Mateusza 7.20). Duchowy owoc w naszym życiu pochodzi od Ducha Świętego (Galacjan 5.22-23), który jest potwierdzeniem, że w nas mieszka.

W Słowie czytamy również „poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie; czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście próby nie przeszli (2 Koryntian 13.5). Dodatkowo Piotr mówi „bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić; czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa” (2 Piotra 1.10-11).

Ostateczna „konfirmacja” naszego zbawienia będzie w przyszłości. Ci, którzy są prawdziwymi chrześcijanami zostaną zachowani do końca; którzy „oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa” (1 Koryntian 1.7-8). Jesteśmy zapieczętowani obietnicą Ducha Świętego, „w nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej, ku uwielbieniu chwały jego” (Efezjan 1.13-14). To jest zatem prawdziwe znaczenie konfirmacji- zbawienie zostało dokonane przez krew Chrystusa, w Nim pokładamy swoją wiarę, której dowodem jest nasze trwanie w nim, a które potwierdzone jest w obecności Ducha Świętego w nas.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co Biblia mówi na temat chrześcijańskiej konfirmacji?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries