settings icon
share icon
Pytanie

Czy kobiety mogą służyć w kościele jako starsze zboru?

Odpowiedź


Istnieją dwa podstawowe poglądy dotyczące kwestii tego, czy kobieta może służyć w kościele jako starszy zboru. Pogląd egalitarny zakłada, że kobiety mogą służyć jako starsze zboru, jeśli spełniają warunki podane w 1 Tymoteusza 3.1-7 oraz Tytusa 1.5-9. Pogląd komplementarny zakłada coś odmiennego i stwierdza, że kobietom nie zezwala się służyć i pełnić w kościele obowiązków starszego zboru.

Spójrzmy zatem na fragment z 1 Tymoteusza 3.1-7: „Słuszne jest stwierdzenie, że kto ubiega się o starszeństwo, pragnie pięknej pracy. Starszy zatem ma być nienaganny. Powinien być mężem jednej żony, człowiekiem trzeźwo myślącym, umiarkowanym, przyzwoitym, gościnnym, zdolnym do nauczania, wolnym od nałogów, niewybuchowym, lecz łagodnym, niekłótliwym, nie nastawionym na pieniądz, dobrze kierującym własnym domem, dzieci trzymającym w posłuszeństwie, z wszelką godnością. Bo skoro ktoś nie potrafi kierować własnym domem, jak może troszczyć się o kościół Boży? Starszy nie powinien być człowiekiem świeżo nawróconym, aby nie popadł w pychę i nie ściągnął na siebie wyroku podobnego jak diabeł” (tłum. Nowe Przymierze, Liga Biblijna).

Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy dotyczy użycia rodzaju męskiego w odniesieniu do opisu urzędu starszego w 1 Tymoteusza 3.1-7. Zatem jedynie pobieżne prześledzenie tekstu prowadzi nas do wniosku, że funkcja starszego musi być sprawowana przez mężczyznę. Wyrażenie „mąż jednej żony” wskazuje, że urząd starszego został powołany/ zamierzony z myślą o mężczyźnie. Podobne wskazówki pojawiły się w paralelnym fragmencie w Tytusa 1.5-9.

Fragmenty opisujące wymogi i obowiązki urzędu starszych nie pozostawiają żadnej „furtki” do tego, by kobiety pełniły ten urząd. W rzeczywistości zarówno rodzaj męski jak i wymogi przemawiają za tym, że urząd starszych jest zarezerwowany jedynie dla mężczyzn. Podobnie jak wiele kwestii odnoszących się do tej dyskusji, zakaz sprawowania urzędu starszego przez kobietę nie jest sprawą szowinizmu. Nie jest to także kwestia wyższości mężczyzny nad kobietą. Bóg jednak ograniczył urząd starszych tylko dla mężczyzn, ponieważ to jest sposób w jaki On chce by był prowadzony jego kościół. Bogobojni mężczyźni mają służyć jako przywódcy, a kobiety- wypełniając szczególnie ważną rolę jaką jest wsparcie i udzielanie pomocy w wypełnianiu powierzonych im ról.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy kobiety mogą służyć w kościele jako starsze zboru?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries