settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy, że Kościół jest Oblubienicą Chrystusa?

Odpowiedź


Obrazowanie oraz symbolika małżeństwa dotyczy Chrystusa i wierzących jako jego ciała znanego Kościołem. Kościół składa się z tych, którzy zawierzyli Jezusowi Chrystusowi jako swojemu osobistemu Zbawicielowi i otrzymali życie wieczne. Chrystus, Pan Młody, ofiarnie i w pełni miłości wybrał kościół na swoją Oblubienicę/ Pannę Młodą (Efezjan 5:25-27). Tak jak w czasach biblijnych istniał okres zaręczynowy, podczas którego panna młoda i pan młody pozostawali przed ślubem oddzielnie, tak też panna młoda Chrystusa jest oddzielona od swego Oblubieńca w erze kościoła. W czasie zaręczyn jej odpowiedzialnością jest zachowanie mu wierności (2 Koryntian 11.2; Efezjan 5.24). Podczas ponownego przyjścia Chrystusa, Kościół złączy się ze swoim Oblubieńcem i nastąpią oficjalne "zaślubiny", wieczna jedność Chrystusa i jego Oblubienicy zostanie urzeczywistniona (Księga Objawienia 19.7-9; 21.1-2).

W wieczności, wierzący będą mieli przystęp do świętego miasta zwanego Nową Jerozolimą, nazwanej również "świętym miastem" w Ks. Objawienia 21.2 oraz 10. Nowa Jerozolima nie jest Kościołem, ale w pewnym stopniu przyjmuje cechy charakterystyczne dla kościoła. W jego wizji końca wieków, apostoł Jan widział miasto przychodzące z nieba jako "pannę młodą", w znaczeniu, że miasto będzie świeciło w chwale a mieszkańcy miasta, odkupieni w Panu będą święci i czyści, przyodziani w białe szaty świętości i sprawiedliwości. Niektórzy niepoprawnie interpretują werset 9 jako odnoszący się do świętego miasta jako Oblubienicy Chrystusa, ale nie jest to właściwe, ponieważ Chrystus umarł za ludzi, a nie za miasto. Miasto jest nazwane Oblubienicą, ponieważ obejmuje wszystkich, którzy są panną młodą, podobnie jak uczniowie jakiejś szkoły czasem nazywani są "szkołą."

Wierzący w Jezusa Chrystusa są Oblubienicą Pana i z wielką niecierpliwością oczekujemy dnia, gdy zostaniemy połączeni z naszym Oblubieńcem. Do tego czasu, pozostajemy mu wierni i mówimy ze wszystkimi odkupionymi Pana, "Przyjdź, Panie Jezu" (Ks. Objawienia 22.20).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy, że Kościół jest Oblubienicą Chrystusa?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries