Co to znaczy, że Kościół jest Oblubienicą Chrystusa?


Pytanie: Co to znaczy, że Kościół jest Oblubienicą Chrystusa?

Odpowiedź:
Obrazowanie oraz symbolika małżeństwa dotyczy Chrystusa i wierzących jako jego ciała znanego Kościołem. Kościół składa się z tych, którzy zawierzyli Jezusowi Chrystusowi jako swojemu osobistemu Zbawicielowi i otrzymali życie wieczne. Chrystus, Pan Młody, ofiarnie i w pełni miłości wybrał kościół na swoją Oblubienicę/ Pannę Młodą (Efezjan 5:25-27). Tak jak w czasach biblijnych istniał okres zaręczynowy, podczas którego panna młoda i pan młody pozostawali przed ślubem oddzielnie, tak też panna młoda Chrystusa jest oddzielona od swego Oblubieńca w erze kościoła. W czasie zaręczyn jej odpowiedzialnością jest zachowanie mu wierności (2 Koryntian 11.2; Efezjan 5.24). Podczas ponownego przyjścia Chrystusa, Kościół złączy się ze swoim Oblubieńcem i nastąpią oficjalne "zaślubiny", wieczna jedność Chrystusa i jego Oblubienicy zostanie urzeczywistniona (Księga Objawienia 19.7-9; 21.1-2).

W wieczności, wierzący będą mieli przystęp do świętego miasta zwanego Nową Jerozolimą, nazwanej również "świętym miastem" w Ks. Objawienia 21.2 oraz 10. Nowa Jerozolima nie jest Kościołem, ale w pewnym stopniu przyjmuje cechy charakterystyczne dla kościoła. W jego wizji końca wieków, apostoł Jan widział miasto przychodzące z nieba jako "pannę młodą", w znaczeniu, że miasto będzie świeciło w chwale a mieszkańcy miasta, odkupieni w Panu będą święci i czyści, przyodziani w białe szaty świętości i sprawiedliwości. Niektórzy niepoprawnie interpretują werset 9 jako odnoszący się do świętego miasta jako Oblubienicy Chrystusa, ale nie jest to właściwe, ponieważ Chrystus umarł za ludzi, a nie za miasto. Miasto jest nazwane Oblubienicą, ponieważ obejmuje wszystkich, którzy są panną młodą, podobnie jak uczniowie jakiejś szkoły czasem nazywani są "szkołą."

Wierzący w Jezusa Chrystusa są Oblubienicą Pana i z wielką niecierpliwością oczekujemy dnia, gdy zostaniemy połączeni z naszym Oblubieńcem. Do tego czasu, pozostajemy mu wierni i mówimy ze wszystkimi odkupionymi Pana, "Przyjdź, Panie Jezu" (Ks. Objawienia 22.20).

English


Powrót na polską stronę główną
Co to znaczy, że Kościół jest Oblubienicą Chrystusa?

Dowiedz się, jak ...

spędzić wieczność z Bogiemotrzymać przebaczenie od Boga