settings icon
share icon
Pytanie

Co mówi Biblia na temat liturgii? Czy chrześcijanin powinien uczestniczyć w nabożeństwie liturgicznym? Czy nabożeństwo powinno mieć swoją strukturę czy powinno być jej pozbawione?

Odpowiedź


"Liturgia" jest standardową formą publicznych spotkań religijnych. Pismo Święte nie ustala żadnej standardowej formy nabożeństwa dla kościoła. Równocześnie, kilka fragmentów Nowego Testamentu podaje nam ważne elementy składowe, które powinny być częścią zdrowego kościoła lokalnego. Wśród nich mamy następujące rzeczy:

Prawdziwa społeczność: traktowanie wierzących współwyznawców takimi, jakimi są- rodziną, z towarzyszącą im miłością, jednością serc i wzajemną służbą, co jest powszechne w dobrej rodzinie.

Przestrzeganie obrzędów: chrztu wierzących i wspominanie Wieczerzy Pańskiej/ Komunii (Dz. Apostolskie 2.41, 42, 46; 1 Koryntian 11.23-32).

Trwanie w nauce apostolskiej, czytanie Słowa Bożego i nauczanie/ głoszenie Słowa Bożego (Dz. Apostolskie 2.42; 1 Tymoteusza 4.13-16; 2 Tymoteusza 4.2).

Modlitwa i uwielbienie, z zależnością wobec prowadzenia Ducha Świętego (Dz. Apostolskie 2.42,47; 13:1-4; 1 Tymoteusza 2.1-8; Efezjan 6.18).

Ewangelizacja i uczniostwo, w których wszyscy członkowie Kościoła wykorzystują swoje duchowe dary, aby służyć Chrystusowi jako część Ciała Chrystusa (Ew. Mateusza 28.18-20; Dz. Apostolskie 1.8; 1 Tymoteusza 4.5; Efezjan 4.11-16; Rzymian 12.3-8).

Podczas gdy niektóre kościoły są określane jako „liturgiczne” ze względu na ich bardzo formalny i z góry określony porządek i sposób oddawania czci, wszystkie kościoły do pewnego stopnia mają format, którego zazwyczaj przestrzegają. Głównym rozróżnieniem byłby zarówno stopień do jakiego jest to prawdziwe jak i możliwość zmiany tego powszechnego formatu jeśli potrzeba. Oczywiste jest z 13 rozdziału Dz. Apostolskich, że kościół w mieście Antiochii był elastyczny w tym, bo byli otwarci na prowadzenie Ducha Świętego. Jeśli kościół jest tak liturgiczny, że zmiany Jego prowadzenia nie są możliwe, to liturgia zaszła za daleko. Kościół, który jest zbyt ustrukturyzowany w swoim porządku nabożeństwa, nigdy nie pozwoli na prowadzenie Ducha Świętego- oni już mają swój "plan spotkania"; nie potrzebują Jego.

Istnieją dwa dodatkowe, potencjalne niebezpieczeństwa związane z nabożeństwem liturgicznym: (1) Liturgie zaprojektowane przez ludzi są omylne i dlatego należy je zbadać, aby zobaczyć, czy są biblijne. Ale dotyczy to zarówno tak zwanych kościołów liturgicznych, jak i tych, którym nie przypisano tej etykiety. W obu przypadkach omylni ludzie ustalają format usługi. (2) Liturgie, które wymagają odmawiania powtarzających się modlitw, odpowiedzi itp., można zacząć odprawiać z pamięci, bezmyślnie i bez prawdziwego uwielbienia płynącego z serca. A kiedy tak się dzieje, stają się „próżnymi powtórzeniami"/"wielomównością.” Niemniej jednak nadal jest bardzo możliwe, aby ktoś o szczerym sercu czcił Boga modlitwą powtarzaną itp., kiedy zastanawia się nad tym, co zostało powiedziane i w ten sposób zanurza się w tej modlitwie wypływającej z serca. Poza tym, nawet w kościołach nieliturgicznych, niektóre pieśni i refreny są śpiewane wielokrotnie i niosą za sobą to samo niebezpieczeństwo, że będą odśpiewane płynnie, ale bez refleksji nad tym, o czym mówią i co wyśpiewują.

To, czy kościół jest liturgiczny, nie jest tak ważne, jak doktrynalne i duchowe ugruntowanie doktryny Kościoła oraz doktrynalne i duchowe ugruntowanie pastora (1 Tymoteusza 4.16; Dz. Apostolskie 2.42). Zgodność z Pismem Świętym, a nie liturgią, określa to czy praktyki kościoła są spójne z tymi zdrowymi i biblijnie działającymi kościołami.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co mówi Biblia na temat liturgii? Czy chrześcijanin powinien uczestniczyć w nabożeństwie liturgicznym? Czy nabożeństwo powinno mieć swoją strukturę czy powinno być jej pozbawione?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries