settings icon
share icon
Pytanie

Jak ważne powinno być uwielbienie w kościele?

Odpowiedź


Jeśli ktoś uratowałby nam życie, to wdzięczność byłaby naszą naturalną reakcją. Gdy obdarzeni jesteśmy czymś, na co nigdy nie byłoby nas stać, to dajemy temu wyraz. Uwielbienie związane jest z wyrażaniem naszej wdzięczności i uznania dla Boga. Jezus nas zbawił. Boża miłość jest bezwarunkowa. Nasze uwielbienie objawia zarówno jego autorytet jako Stwórcy całego wszechświata, a także jako Zbawiciela naszych dusz. Zatem uwielbienie jest jednym z priorytetów ludzi wierzących, ale także całego silnie zespolonego ciała- Kościoła.

Chrześcijaństwo jest wyjątkowe pośród religii opartych na osobistej relacji z Bogiem. 2 Księga Mojżeszowa 34.14 mówi, „Gdyż nie będziesz się kłaniał innemu bogu. Albowiem Pan, którego imię jest „Zazdrosny”, jest Bogiem zazdrosnym.” Podstawą naszej wiary jest nasza osobista relacja z naszym Stwórcą.

Uwielbienie jest świętowaniem tej osobistej relacji z Bogiem. Poprzez uwielbienie, komunikujemy się z naszym Bogiem. Poprzez uwielbienie uznajemy jego panowanie i boskość. Czy to poprzez muzykę, wołanie, modlitwę czy innymi sposobami, uwielbienie płynące z serca jest wyrazem naszej intymnej z Bogiem relacji. Mamy żyć w posłuszeństwie Bożym przykazaniom, ale nie pragnie On przestrzegania jakichś bezsensownych praktyk. 5 Księga Mojżeszowa 6.5 mówi, „Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej.”

Kościół jest zgromadzeniem tych, którzy wzywają imienia Boga, zawierzając łasce zapewnionej w śmierci Jezusa na krzyżu. Otrzymaliśmy nakaz, aby czynić innych uczniami i żyć w posłuszeństwie Bożym przykazaniom. 1 Jana 3.24 mówi, „A kto przestrzega przykazań jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim, i po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka.” Każdy członek kościoła jest powołany do uwielbienia Boga. Każdy z nas powołany jest do spędzania czasu w modlitwie i rozmawiania z Bogiem. Mamy czytać jego Słowo zawarte w Piśmie Świętym i rozważać je w swoim sercu. Indywidualny czas uwielbienia jest szczególnie ważny w osobistym rozwoju duchowym. Jako ciało wierzących mamy być ciągle zaangażowani w uwielbienie poprzez śpiew, modlitwę i poznawanie Słowa oraz służenie swoimi darami duchowymi dla dobra kościoła. Uwielbienie jest najistotniejszym zadaniem kościoła.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jak ważne powinno być uwielbienie w kościele?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries