settings icon
share icon
Pytanie

Jakie są obowiązki starszego zboru?

Odpowiedź


Biblia podaje przynajmniej pięć obowiązków i zobowiązań starszego:

1) Starsi pomagają rozsądzać sporne kwestie w kościele. „A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci: Jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Gdy zaś powstał zatarg i spór niemały między Pawłem i Barnabą a nimi, postanowiono, żeby Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich udało się w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy” (Dzieje Apostolskie 15.1-2). Powstało pytanie, które wywołało wielkie dyskusje, po czym zostało przedstawione apostołom i starszym, aby rozsądzili tą kwestię. Ten fragment naucza, że starsi są odpowiedzialni za podejmowanie decyzji.

2) Starsi modlą się o chorych. „Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru I niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim” (Jakuba 5.14). Starszy, który spełnia biblijne wskazówki prowadzi bogobojne życie, a „wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego” (Jakuba 5.16). Jedną z konieczności jest to, aby modlić się o wolę Pana i wymaga się tego od starszych zboru.

3) Starsi mają w pokorze troszczyć się o kościół. „Tych zatem pośród was, którzy pełnią funkcję starszych, zachęcam również jako starszy, świadek cierpień Chrystusa oraz uczestnik mającej się objawić chwały: Paście stado Boże, powierzone wam w opiekę, nie z przymusu, lecz chętnie, po Bożemu. Nie dla brudnego zysku, lecz z oddaniem. Nie jak udzielni władcy gnębiący poddanych, lecz jako wzór dla stada. A gdy się ukaże Arcypasterz, otrzymacie wiecznie świeży wieniec chwały” (1 Piotra 5.1-4, Nowe Przymierze, Liga Biblijna). Starsi są przywódcami kościoła powołanymi przez Boga; stado jest im powierzone. Nie mają przewodzić dla korzyści finansowej, ale ze względu na ich pragnienie służenia i prowadzenia stada.

4) Starsi są odpowiedzialni za duchowe życie stada. „Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli; oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę; niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę” (Hebrajczyków 13.17). Ten werset nie wskazuje dokładnie na „starszych”, ale kontekst całego fragmentu odnosi się do przywódców kościoła. Są oni odpowiedzialni za życie duchowe kościoła.

5) Starsi mają poświęcać czas na modlitwę i nauczanie Słowa. „Wtedy dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło: Nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie siedmiu mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą” (Dzieje Apostolskie 6.2-4). To dotyczyło apostołów, ale widzimy na podstawie 1 Piotra 5.1, że Piotr był zarówno apostołem jak i starszym zboru. Werset ten wskazuje również na różnicę pomiędzy obowiązkami starszego a diakona.

Ujmując to krótko, starsi kościoła powinni być ludźmi, którzy dbają o jedność w zborze, oddani są modlitwie, są nauczycielami, przywódcami którzy swoim życiem są przykładem dla innych oraz podejmują decyzje. Są oni przywódcami w kościele, zajmującymi się zwiastowaniem i nauczaniem. Jest to zaszczytna pozycja w kościele i nie można podchodzić do tego lekkomyślnie- przeczytaj to ostrzeżenie: „Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok” (Jakuba 3.1).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie są obowiązki starszego zboru?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries